Moving Averages

|

Image and video hosting by TinyPic

Pomične prosjeke koristimo za filtriranje kratkoročnih fluktuacija na tržištu,
koristimo ih i kao alat za detekcije tržišnih trendova i dugoročnih tržišnih ciklusa.

Simple moving average dobijemo ako sumu zaključnih cijena vrijednosnice u nekom vremenskom okviru podijelimo s ukupnim brojem elemenata.
Prosjeci kratkog roka brže reagiraju na promjenu vrijednosti vrijednosnice, Prosjeci dugog roka reagiraju sporije.

Ovisno o dužini ciklusa pojedine vrijednosnice biramo period pomičnog prosjeka.
Idealni period pomičnog prosjeka određujemo pomoću sljedeće formule
Ideal Moving Average Length = (Cycle Lenght/2) + 1

Najčešće se koriste 50 i 200 dnevni pomični prosjeci.

Golden Cross je pojam iz tehničke analize i označava Cross 50 i 200 dnevnog pomičnog prosjeka.
Iz razloga što Silver Cross koristi 45 i 150 dnevni SMA daje ranije indikacije.

Koriste se 5, 10, 20 i 100 dnevni pomični prosjeci, te prosjeci Fibonacijevog niza.

  Podjela pomičnih prosjeka po dužini ciklusa
 • Kratkoročni 5-25 dana
 • Srednjoročni 25-100 dana
 • Dugoročni 100-200 dana
Promjenom vremenskog okvira grafikona (1Day na 1H), mijenja se i pomični prosjek. Ako želite koristiti 10 dnevni pomični prosjek na jednosatnom grafikonu, morate koristiti 240 satni SMA (10 dana x 24 sata).

  Najčešće korišteni pomični prosjeci
 • Simple Moving Average (SMA).
 • Exponential Moving Average (EMA).

  Primjena pomičnih prosjeka
 • Identifikacija/Potvrda trenda
 • Identifikacija/Potvrda linija Potpore/Otpora
 • Generiranje Buy/Sell signala
Buy/Sell signale generiramo promjenom jedne od sljedećih metoda

  1.Moving average breakout


Image and video hosting by TinyPic
 • Buy - Pozitivan crossover Zaključne cijene i pomičnog prosjeka
 • Sell - Negativan crossover Zaključne cijene i pomičnog prosjeka
  (Signal se generir nakon zatvaranja prve potpune svjećice iznad pomičnog prosjeka)
Za generiranje signala koristimo sljedeće pomične prosjeke
Simple Moving Average  5, 20, 50, 100, 200
Exponential Moving Average   5, 20, 50, 100, 200

2.Moving Average crossover


Image and video hosting by TinyPic
 • Buy - Pozitivan crossover pomičnog prosjeka manjeg perioda s pomičnom prosjekom većeg perioda
 • Sell - Negativan crossover pomičnog prosjeka manjeg perioda s pomičnom prosjekom većeg perioda
Za generiranje signala koristimo kombinacije sljedeće pomične prosjeke
Simple Moving Average 4 i 9, 4  i 18, 5 i 13, 5 i 20, 50 i 200
Exponential Moving Average   4 i 9, 4  i 18, 5 i 13, 5 i 20, 50 i 200

Možemo koristiti  i kombinaciju pomičnih prosjeka s većom odnosno manjom osjetljivošću (EMA i SMA).

3.Moving Averages Channel


Image and video hosting by TinyPic
 • Buy - Pozitivan crossover Zaključne cijene i Gornje granice cjenovnog tunela
 • Sell - Negativan crossover Zaključne cijene i donje granice cjenovnog tunela
  (Signal se generir nakon zatvaranja prve potpune svjećice izvan cjenovnog tunela)
Moving Averages Channel generiraju dva pomična prosjeka.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB