Stochastic RSI

|


Stochastic RSI  je u osnovi  Stochastic indicator  primijenjen nad  RSI indikatorom.
Koristimo ga za dobivanje Buy, Sell signala odnosno  Overbought , Oversold  indikacija.
Buy
Stochastic RSI
Potitivni Cross Stochastic RSI  i  Oversold linije (20).
 Sell
Negativni Cross Stochastic RSI  i Overbought linije (80).

Oversold
Stochastic RSI  < 20
Overbought
Stochastic RSI  > 80

Know Sure Thing (KST) - Summed Rate of Change

|Know Sure Thing (KST) indikator signalizira promjenu dugoročnih trendova na tržištu,
ignorira kratkoročne oscilacije tržišta.
KST indikatora kombinira Rate Of Change (ROC) različitih vremenskih perioda (9, 12, 18 i 24 mjesečni).
Za generiranje signala koristimo devetomjesečnu SMA liniju indikatora.
BUY - Pozitivni Cross KST i signalne linije 
SELL - Negativni Cross KST i signalne linije

Triple Moving Average Cross

|


Signal generira preklapanje kratkoročnog i srednjoročnog pomičnog prosjeka,
potvrdu dobivenog signala daje preklapanje srednjoročnog i dugoročnog pomičnog signala.
Dali će biti bullish ili bearish signal  ovisi o smjeru preklapanja .


Buy - 4 dnevni EMA probije 9 dnevni EMA, 9 dnevni EMA probije 18 dnevni EMA (prema gore)
Sell -  4 dnevni EMA probije 9 dnevni EMA, 9 dnevni EMA probije 18 dnevni EMA(prema dolje)

Dovoljan uvjet
Buy - 4 dnevni EMA probije 9 i 18 dnevni EMA (prema gore)
Sell -  4 dnevni EMA probije 9 i 18 dnevni EMA(prema dolje)

Zbog  prirode pomičnih prosjeka generirani signali pouzdaniji su kad na tržištu postoji snažan trend.
Opisana je upotreba različitih kombinacija perioda, kao npr. 5, 13, 52

Ease of Movement (EOM)

|


Ease of Movement slično kao i Equivolume, pokazuje odnos između ostvarenog prometa volume i promijene cijene.
Pokazuje nam koliki je prometu potreban za promjenu cijene, koristimo ga procjenu snage trenda.
Visoke vrijednosti sugeriraju da je za promjenu cijene potreban niski promet i obrnuto.

Pomični prosjek indikatora možemo koristiti za signalnu liniju.

Ease of Movement (EOM) koristimo kad na tržištu postoji određeni trend.Buy - Crossover iznad nulte linije
Sell  - Crossover iznad nulte linije

Distribucija ili Akumulacija.
Visoke vrijednost prometa koja rezultira minimalnom prometom cijene, karakteristična je tržište koje se nalazi  u fazi Distribucije ili Akumulacije.

FX Strategije - Price Channels (Donchian 4 week rule)

| Buy - Breakouts zaključne cijene iznad četvero tjednog maksimuma
 Sell Breakouts  zaključne cijene ispod četvero tjednog minimuma

 Exit  Short -  Crossover zaključne cijene  i 10 dnevnog Maksimuma (Turtle tradingsystem)
Exit  Long -  Crossover zaključne cijene  i 10 dnevnog Minimuma  (Turtle tradingsystem)
 Exit   - Crossover zaključne cijene i 10 dnevnog MA (modifikacija originalne strategije)

Leading vs Lagging indicators

|
A - Ubrzavanje rasta
B - Najveća brzina rasta
C - Pad brzine rasta
D - Ubrzavanje pada cijene
E - Najveća brzina pada
F - Usporavanje pada
Ovisno o tome dali prethode ili slijede tržište indikatore dijelimo na Leading (Momentum) i Lagging (Trend) indikatore. Trend Indicators

Moment  indikatori pokazuju  razliku ili odnos između zaključnih cijena.
Leading (Momentum) indikatore pokazuju brzinu promjene (akceleraciju) postojećeg trenda.  
    
Trend indikatori, uprosječuju, filtriraju fluktuacije tržišta, zasnivaju se na pomičnim prosjecima.
Lagging (Trend) indikatori daju prosječnu vrijednost zaključne cijene u nekom periodu.

True Strength Index (TSI)

|True Strength Index (TSI) je moment indikator, koristimo ga određivanje overbought/oversold  uvjeta na tržištu. Kombinira je indikatora koji prethode odnosno slijede promjenu zaključne cijene.

Signalnu liniju EMA(7) dodajemo kao pomoć pri određivanju promjene trenda.
Buy  pozitivni TSI  signal line crossover
Sell  negativni  TSI signal line crossover

Overbought > 25
Oversold < -25

TSI je  variacija Relative strength indeksa.
TSI razina 0  istovjetna je RSI razini 50.

Kairi Relativ index (KRI)

|KRI indikator prikazuje postotnu razliku između trenutne zaključne cijene i njezinog pomičnog prosjeka. Možemo ga koristiti kao trend indikator ili za generiranje overbought/oversold signala.

Elliott Wave Oscillator (EWO)

|
Elliott Wave Oscillator (EWO) koristimo kao pomoćni alat za identificiranje Elliott Wave uzorka.
EWO je razlika između 5 i 35 dnevnog pomičnog prosjeka.

Pozitivnu divergenciju između zaključne cijene i EWO oscilatora koristimo za potvrdu postojećeg
trenda, negativna divergencija sugerira slabljenje postojećeg, moguću promjenu trenda.

EWO oscilator koristimo za potvrdu signala drugih indikatora.

Mark To Model

|

Mark To Model je računovodstveni standard vrednovanja portfolio pozicija.
Vrijednost pojedine pozicije izračunava se temeljem  nekog od financijskih modela.

Koristi se za vrijednosnice kojima nije moguće trgovati na uređenim tržištima, kao što su kompleksni financijskim instrumentima. Jedan  od nedostatak mark-to-model je da se daje umjetnu  iluziju likvidnosti.
Zbog mogućnosti manipulacije zovu ga “mark to make believe” odnosno “mark to fantasy”, vjeruje se da je bio jedan od uzroka hipotekarne krize 2000 godine.

 Mark-to-market accounting, tržišni model vrednovanja također ima određene nedostatke, vjeruje se da je baš on bio uzorak velike depresije na početku dvadesetog stoljeća, odnosno posljednje recesije.
Neprimjenjiv je u vremenima neopravdanog optimizma i ili panike investitora, primjer tome je rasprodaja koja je obilježila početak posljednje recesije.

Mark to model se obično koristi kad iz bilo kojeg razloga tržišna vrijednost vrijednosnice nije opravdana.

Dollar - Point of no Return

|EUR/USD se približava vrlo važnoj zoni otpora na 1,6 Dolara za jedan Euro,
liniju otpora potvrđuju dvije uzlazne trend linije i linija otpora.

Probijanje iznad ove razine, to je samo pitanje vremena, označilo bi povratak na dugoročnu trend liniju.
Iako je recesija pozitivno utjecala za vrijednost dolara, fundamentalno je on danas slabiji nego prije njezinog početka, nemojmo zaboraviti gospodarski oporavak je tek započeo a već smo gotovo dosegnuli pred recesijske razine.

Danas možemo samo pretpostavljati što bi se dogodilo s vrijednošću dolara da se nije dogodila gospodarska kriza,  kriza je samo uspjela  privremeno odgoditi dugoročni trend slabljenja dolara.

Japanski Jen, još jedan gubitnik, prilika za short selling no o tome nekom drugom prilikom, detalji na private.
  Dugoročna tridesetogodišnja analiza kretanja vrijednosti dolara u posljednjih trideset godina, nisam autor iste, pokazuje se dolar nalazi unutar padajućeg cjenovnog kanala.

Desetogodišnja analiza kretanja zlata, pokazuje postojanje uzlazne trend linije

Unemployment Claims

|Iako nema neku težinu Weekly Initial Unemployment Claims pali su ispod psihološki važnih pola milijuna.
Da stavimo stvari u perspektivu 466 tisuća se nalazi otprilike na pola puta između 669 j 320, maksimuma na vrhuncu recesije i tjednog prosjeka prije njezinog početka. Pozitivni trendovi i njihova akceleracija ono su što veseli.  Danas objavljeni brojevi, usporedivi su s maksimumima zabilježenim na vrhuncu posljednja dva recesijska ciklusa.

Philly Fed state coincident index

|


Philly Fed state coincident index pokazuje broj saveznih država s povećanom ekonomskom aktivnošću u posljednjih mjesec dana. Glavnina S.A.D.-a je u recesiji od prosinca 2007.

Već u sljedećem izvješću očekujem rast ovog indeksa sa prošlo mjesečnih 18 na 25 i više.

Gold vs Dollar

|


IFO Business Cycle Clock

|


BOLLINGER BAND WIDTH (BBWidth)

|
Bollinger Bands odnosno Bollinger Bands Width  mjere nestalnost, koriste dvostruko standardno odstupanja (deviations)  oko pomičnog prosjeka. Promjenom prosjeka mijenja se i odstupanje..

Bollinger Band Width dobijemo kao razliku između gornjeg i doljnjeg  Bollinger pojasa.
Koristimo ga kao pokazatelj nestalnosti (volatility) tržišta. Band Width je veći za veće nestalnosti tržišta i obrnuto.Visoki  Band Width  ( high volatility) sugerira mogući kraj postojećeg trenda. Niski Band Width  (consolidation) sugerira mogući početak  novog trenda.

Commodity Channel Index (CCI)

|


Pretpostavka Commodity Channel Index (CCI) oscilatora, Kretanje tržišta je ciklično. CCI koristimo za prepoznavanje cikličnih trendova.

Preporuka, vremenski okvir CCI indikatora treba odgovarati 1/3 potpunog ciklusa.

Dobijemo ga kao razliku između tipične cijene (typical price) i pomičnog prosjeka, koju, podijelimo s prosječnim apsolutnim odstupanja (deviation) od tipične cijene.Divergencija od trenda prikazana je overbought/oversold indikacijom. Za razliku od Bollinger Band indikatora overbought/oversold područje prikazano je indikatorom.

Buy/Sell
Probijanje CCI trend linije
Izlazak CCI indikatora iz Overbought, Oversold područja.

Overbought > 100
Oversold < -100

Divergence
Negativnu divergencija CCI indikatora obično prati promjena trenda

Intro to FX Markets

|

Ralph Nelson Elliott

|


Ralph Nelson Elliott autor Elliott wave teorije. Kako bi opisao kretanje tržišta Elliott objedinjuje Fibonaccijev niz s postulatima Dow teorije.

Elliott sugerira da uzorci koji nastaju reflektiraju cikluse optimizma i pesimizma investitoraNakon proučavanja 75 godina trgovinskih podataka (godišnjih, mjesečnih, tjednih, dnevnih, satnih, polusatnih) Elliott objavljuje knjigu The Wave Principle. Elliott tvrdi, iako se tržišni trendovi čine nasumični i nepredvidljivi, oni slijede predvidljive prirodne zakone, mogu se mjeriti i predvidjeti korištenjem Fibonaccijevog niza.

Kritičari Elliott wave teorije je osporavaju jer se u suprotnosti s široko prihvaćenom Efficient Market hypothesis.

Deset godina kasnije Elliott proširuje svoju teoriju kako bi se mogla primijeniti na svako kolektivno ljudsko ponašanje.

Education Videos

|

Technical Analysis
Candlestick Formations
Identifying Trend and Using Multiple Time Frames
Trading with Support and Resistance
Range Trading
Trading with Bullinger Bands
Trading with Candlestick Formations
Trading with Elliott Wave
Trading with Moving Averages
Trading with Stochastic
Trading with RSI
Trading with MACD

Forex
Intro to FX Markets
Forex Transaction Basics
What is a pip
PIP Values
What is a lot
What is leverage
Money Management
Dynamic Trailing Stop
How to set trade position size
Trading martingale Strategie
Carry TradeRollover
Trading with SSI
Short Term Trading (Market Depth)

Trading Stocks, Metals and oil
Currensee Forex Trading Social Network
Trade Like Professional
Three Simple FX Trading Strategies

Trading with SSI

|

The Carry Trade

|

Money Management

|

Identifying the Trend and Using Multiple Time Frames

|

Trading with Support and Resistance

|

Range Trading

|

Trading with Bullinger Bands

|

Trading with Candlestick Formations

|

Trading with Elliott Wave

|

Trading with Stochastic

|

Trading with Moving Averages

|

DailyFX: Trading with RSI

|

Trading with MACD

|

Bond Equity Earnings Yield Ratio(BEER)

|

Koristimo ga usporedbu  prinosa na obveznice i profitne stope (bond yields vs earnings yields).

BEER = Bond Yield / Earnings Yield

BEER > 1  - podcijenjenost dionica
BEER < 1  - precijenjenost dionica

Primjer
10-year Treasury yield - 4.5%
S&P 500 earnings yield - 5% (P/E of 20)

Bond Yield (4.5) / Earnings Yield (5) = 0.9

Earnings yield tržišta dionica ili pojedine dionice je recipročni P/E odnos, E/P.

Earnings yield

|

Earnings yield je recipročni ili obrnuti  P/E,  E/P (%) koristan alat za usporedbu evaluacije dionica prema obveznicama.

Earnings yield = E/P (%)

Ako je Earnings yield  tržišta u cjelini niži od stope desetogodišnjih državnih obvezniva (Treasury yield), sugerira precijenjenost tržišta i obrnuto.

Teorija govori da investitori u dionice traže premiju na rizik nekoliko postotnih bodova  iznad  stope bez rizika (risk-free rates) koju nudi npr. T-bill.


Bond Equity Earnings Yield Ratio(BEER )
Koristimo ga usporedbu  prinosa na obveznice i profitne stope (bond yields vs earnings yields).

BEER = Bond Yield / Earnings Yield

BEER > 1  - podcijenjenost dionica
BEER < 1  - precijenjenost dionica


EV/EBITDA odnosno price/cash flow još su neki od odnosa korištenih za evaluaciju vrijednosti dionice.

Value Investing Conference 2008

|Zanimljivo predavanje, konferencija, svakako pogledajte.

Growth Investing

|


Growth investing strategija može ostvariti visoke prinose odnosno rizike i nije pogodna za svakoga.
Investitor kupuje dionice iznad njihove intrinzične vrijednosti  vjerujući da će ona narasti i nadmašiti trenutnu evaluaciju. Investitori igraju "Hot Potato Game" nadajući se da će ostvariti profit na transakciji, prodajući je sljedećem investitoru po višoj cijeni (Fools Game).

Obično su to mlade tvrtke, pripadaju brzo rastućim, tehnološkim sektorima,  rastu znatno brže od  prosjeka tržišta. Rast prihoda i ili profita izravno se reflektira na povećanje cijena dionica.  Profit se ostvaruje kroz kapitalne dobitke a ne kroz isplazu dividende. Tvrtke obično reinvestiraju svoju dobit i ne plaćaju dividendeStope rasta EPS trebaju biti visoke, ROE mora biti stabilan ili rasti, biti usporediv s prosjekom sektora.

Value Investing

|

Koncept je vrlo jednostavan, investirati u podcijenjene tvrtke, dobrih fundamenata, koje imaju potencijal rasta, kad tržište ispravi grešku u njihovom vrednovanju.

Iznimno je važno prepoznati jeftine i kvalitetne dionice i razlikovati ih od jeftinih Junk dionica.

Ben Graham začetnik Value Investing filozofije  koristi  model Intrinzične vrijednosti za vrednovanje fer vrijednosti pojedine kompanije te pojam "margin of safety" koji označava  razliku  između tržišne i intrinzične vrijednosti dionica.   


 Ako je Margin of Safety 50 posto ili veći investicija je zanimljiva Value investitoru.  

Warren Buffett jedan je najpoznatijih Value investitora, njegov Berkshire Hathawaya, prosječno ima 13 posto veći prinos od S&P 500 indeksa.

Value investitor kupuje business, postaje vlasnik kompanije, Value investitor nije špekulant koji kupuje dionice na burzi, zbog načina vrednovanja kompanije manje je osjetljiv na promjena cijene dionice na burzi,
one ne utječu na dugoročnu cijenu dionice.

Dionica treba zadovoljiti sljedeće uvjete

  • Cijena Dionice ne bi trebalo biti više od dvije trećine intrinzične vrijednosti.
  • P / E kompanije mora biti među  10% kompanija s najnižim P/E odnosom
  • PEG bi trebao biti manji od jedan.
  • Cijena dionice ne bi trebalo biti više od opipljive knjigovodstvene vrijednosti.
  • Dug ne bi trebao biti viši od kapitala (npr. D / E omjer <1).
  • Tekuća sredstva trebaju biti dva puta tekuće od obveza.
  • Stopa Dividende mora biti najmanje dvije trećine dugoročnog prinosa na AAA obveznice
  • Rast profita bi trebao biti najmanje 7% godišnje tijekom posljednjih 10 godina.

GARP Investing

|


Growth At A Reasonable Price (GARP) invseticijska strategija kombinira "growth" i "value" investicijsku strategiju.Cilj strategije je investirati u kompanije visokih stopa rasta s relativno niskim P/E multiplikatorom.

GARP investitor investitor ulaže u kompanije   Price/earnings growth (PEG) odnos manjim od 1.
PEG nam govori sa je  P/E  odnos poklapa s očekivanom stopom rasta profita.

Portfelj GARP ne čine dionice koje možemo naći u portfelju Growt  i ili Value investitora.
GARP investitor dovodi u pitanje održivost visokih stopa rasta,bira kompanije s nižih P/E odnosom. od Growt investitora.

Growth investicijska strategija donosi bolje rezultate tijekom  tržišta na kojem vladaju Bikovi, Value  tijekom Medvjeđeg tržišta, GARP investicijska  strategija ostvaruje dosljedne i predvidljive prinose.

Rate of Change (ROC) and Momentum

|The Rate of Change (ROC)  je momentum oscilator, mjeri postotnu promjenu cijene u promatranom razdoblju.

Od interesa su nam postignuti ekstremi, (Higher Lows, Lower Highs), Pozitivni i negativnu divergenciju,  crossover s  nultom linijom."Momentum" i  ROC indikatori  gotovo su identični,  Momemtum indikator rezultat prikazuje kao odnos između zaključne cijene i cijene na početku promatranog razdoblja.

Percentage Volume Oscillator (PVO)

|


Percentage Volume Oscillator (PVO) je postotna promjena između dva pomična prosjeka  ostvarenog prometa.
PVO  koristimo za identifikaciju rasta  i ili pada ostvarenog prometa.

PVO ima istovjetne signale PPO ili  MACD indikatorima.

PVO indikator je potpuno neovisan o kretanju cijene. Pokazuje rast pritiska na strani prodaje ili kupnje.
Njegov rast  pokazuje snagu postojećeg tenda,  odnosno pad sugerira njegovo slabljenje.

Price Oscillators (PPO)

|Price Oscillators (PPO)  indikator temelji se razlici između dva pomična prosjeka,  razlikujemo postotnu (PPO) i apsolutnu invedenicu (APO).

APO i MACD su redudantni indikatori, razlikuju se po tome što MACD koristi EMA pomične prosjeke.

MACD i PPO koristi iste tehnike za generiranje Buy i Sell signala,  odnosno overbought i oversold uvjeta na tržištu .
Crossover PPO indikatora i nulte linije poklapa se s crossoverom pomičnih prosjeka koji za tvore.
Divergenciju između cijene i PPO indikatora koristimo kao potvrdu nastavka i ili promjene postojećeg trenda.
Histogram  razlika između PPO indikatora i njegovog deveto dnevnog EMA prosjeka,
njegov prolazak kroz nultu liniju koincidira s crossoverom PPO indikatora i njegovog  deveto dnevnog eksponencijalnog prosjeka.

The Anxious Index

|


Philadelphia FED Survey of Professional Forecasters The Anxious Index pokazuje vjerojatnost recesije u sljedećem kvartalu.

15,37 posto najniža je vrijednost ovog indeksa u posljednje dvije godine.Ako pogledamo u budućnost vjerojatnost recesije opada sa svakim sljedećim kvartalom, pada i u odnosu pa prijašnji izvještaj.

Ako nam povijest može biti učiteljica života, početak recesije obično bi nastupio neposredno nakon što bi vjerojatnost za Q0 nadmašila vjerojatnost za Q4 i obrnuto.

Weekly Leading Index

|WLI, kompilacija indikatora s tjednom frekvencijom objave nakon stagnacije pokazuje prve znakove usporavanja .

Nema razloga za paniku, no svakako savjetujem  da u tjednima i mjesecima ispred nas nastavite pratiti, jedan od najvrednijih indikatora koji vam stoje na raspolaganju.

WLI Growth rate indikator pruža bolji pogled u fazu tržišnog ciklusa.

Da ste zatvorili vaše Long pozicije, 31.8. 2007. godine, kad je ovaj indikator upozorio da ulazimo u recesiju, pad tržišta koji je uslijedio bio bi odlična prilika da kupnju na rasprodaji.

John Murphy's Intermarket Study

|


Intermarket Technical Analysis proučava  korelaciju između četiri  glavna financijska tržišta. Dionica, Obveznica, Roba i Valuta.

Trendovi koji vladaju na tržištu, ekspanzija nekih tržišta i istovremeno urušavanje drugih, može nam pomoći pri određivanju u faze tržišnog odnosno poslovnog ciklusa.

Murphy razlikuje.


Inverznu korelaciju između tržišta robe i tržišta obveznica.
Korelaciju između dioničkih i tržišta obveznica,  rast cijena obveznica prethodi rastu  cijena dionica.
Inverznu  korelaciju između Američkog dolara i tržišta roba.

 Izuzetak od pravila, Deflacija umanjuje vrijednost dionica odnosno obveznica, pogoduje rastu Dollara.


Maksimumi pojedinih tržišta u odnosu na tržišni ciklus, imaju različit timing postizanja ekstremnih vrijednosti.

Kraj posljednjeg Bull tržišta obilježili su rast dioničkih indeksa A, nakon kojeg je uslijedio rast tržišta roba B,
Recesiju su obilježio rast obvezničkih indeksa C, oporavak američkog dolara.

Oporavak karakterizira pad vrijednosti američkog dolara, obveznica, rast vrijednosti roba, dioničkih indeksa.

Trading Strategies SAR, ADX

|


Buy
Adx> 20
DMI + > DMI -
SAR < Close
RSI >50 Option

Sell
Adx> 20
DMI - > DMI +
Sar > Close
RSI < 50 Option

Combining Momentum and Trend indicators

|MACD indikator koristimo za generiranje signala kad na tržištu postoji izraženi trend,
kad na tržištu  ne postoji određeni trend za generiranje signala koristimo Stochastics osilator.

Point-n-figure chart - Postavljanje stop naloga

|Stop naloge postavljamo ispod neposredno ispod  posljednjeg lokalnog ekstrema.

The Island Reversal

|


Island Reversal a.k.a. "Trend Killers",  upozorava  na slabljenje postojećeg trenda, odnosno upozorava na moguću promjenu postojećeg trenda.

Iako  ga može tvoriti samo jedna svjećica, veću težinu ima uzorak koji čini  grupa"cluster" svjećica.

Karakterizira ga trgovanje  unutar cijenovnog kanala,
odvojen je od kretanja tržišta koji mu prethodi odnosno koji  slijedi nakon njega, Gap  uzorkom.
 Nakon što smo prepoznali Island uzorak,  Price Target C postavite kao što je prikazano.
Udaljenost između linija A i B jednaka  je udaljenosti između linija B i C.


Linije Potpore odnosno Otpora jedan su od mogućih uzroka nastanka ovog uzorka.
Povećan Volume koristimo za potvrdu "breakout" odnosno "failure" signala.

Kako bi uzorak bio valjan unutar "Gap" pojasa ne smije biti svjećica.

Dow Jones Technical Update

|


Negativna ADX divergencija sugerira da uzlazni trenda gubi snagu.
Na punu prema ATH vrijednostima, povratili smo 50 posto izgubljene vrijednosti.
Sljedeća 61,8 postotna Fib. linija nalazi se na 11.250 bodova.

P/E Max & P/E Sector comparison

|

Iako stalno naglašavam da sve što objavim na blogu morate uzeti sa rezervom,
sada to posebno naglašavam jer sljedeći tekst  je moja osobna bilješka.

Polazna jednadžba
P/E = Price / EPS
moja pretpostavka.
Price/EPS < 100/ Risk free interest rate
daje,
 Price max. < 100 EPS / Risk free interest rate
odnosno,
 P/E max. <= (100/ Risk free interest rate) 
za  R.F.I.R. = 5   daje  P/E Max = 20

Sljedeću jednadžbu možete koristiti, koristi je jedan od Gurua Value investinga
P/E < Annual Growth In Ernings      
Annual Growth in Earnings  dobijemo kao petogodišnji prosjek.             

Uspoređivanje P/E neke kompanije s prosječnim vrijednostima tržišta i ili sektora,
kojemu kompanija pripada metode su vrednovanja evaluacije kompanije.
AVG(P/E Sektora) /   P/E  Kompanije = Korektivni Faktor
Price  Kompanije Korigirana = Price  Kompanije * Korektivni Faktor

Ponekad se za usporedbu koristi i sljedeća jednadžba
P/E * P/B < = 20

Earnings yield je recipročni ili obrnuti  P/E,  E/P (%) koristan alat za usporedbu evaluacije dionica prema obveznicama.
Earnings yield=E/P
Ako je Earnings yield  tržišta u cjelini niži od stope desetogodišnjih državnih obvezniva (Treasury yield), sugerira precijenjenost tržišta i obrnuto.

Bond Equity Earnings Yield Ratio(BEER)

BEER = Bond Yield / Earnings Yield
BEER > 1 - podcijenjenost dionica
BEER < 1 - precijenjenost dionica

Polaznu pretpostavku
Bond Yield > Earnings Yield
možemo raspisati
Bond Yield  Earnings > E/P
odnosno
Price> EPS/Bond Yield

Larry Williams

|


Larry Williams  pomogao je popularizaciji tržišta roba šezdesetih godina.

Autor  je više analitičkih alata i tehnika,
najpoznatiji su Williams odnosno The Ultimate Oscillator.

How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities  jedna je od najprodavanijih knjiga.

Popularnost je stekao pobjedom na  Robbins World Cup trading contest,
pretvorivši 10,000  u  1,1 milijun 12 mjeseci kasnije,
zanimljivost,  tijekom natjecanja  u jednom trenutku kapital mu je premašio 2 milijuna dolara.

Poznat je i njegov OOPS system, svodi se se sljedeće, Buy naloge postavljajte Ponedjeljkom,
Sell naloge postavljajte Petkom, kao potvrdu tražite negativnu divergenciju između dioničkih i  indeksa tržišta obveznica.

Rast dioničkih indeksa treba potvrditi pad vrijednosti obveznica (rast prinosa na obveznice).

Kagi Charts

|


Buy on yang, sell on yin metoda.

Ilustrira odnose između ponude i potražnje. Deblja linija predstavlja povećanu potražnju, tanja linija reprezentira povećanu ponudu.

Debljina Kagi linije mijenja se u ovisnosti o promjeni cijene. Razlikujemo deblju (Yang) i tanju (Yin) liniju.

 Mjesto tranzicije između uzlaznog trenda na padajući zovemo ramena "shoulders",
odnosno struk "waists" zovemo tranziciju s padajućeg  na rastući trend .

Kad Yin (tanja) linija naraste iznad ramena,  postaje Yang (deblja) linija i obrnuto.

Kagi  linija nastavlja rasti ili padati se ne dogodi promjena trenda određene amplitude.
Korekcija se naznačuje dodavanjem horizontalne linije odnosno nove vertikalne linije.

Postoje tri načina definiranja minimalne amplitude promjene trenda,
Apsolutna, Postotna i  Average True Range (ATR) metoda.

ATR indikator ignorira uobičajenu volatilnost i šum tržišta, samostalno pronalazi "dobra" mjesta za promjenu trenda. Promjena trenda reprezentirana je promjenom debljine Kagi linije.
Ignorirajući promjene trenda manjih amplituda omogućava ostajanje u dugoročnom trendu tržišta.

Rast ili Pad  iznad prijašnjeg ekstrema generira Buy i Sell signale.
Buy ili Sell naloge postavljamo u razini posljednje horizontalne linije aktualnog trenda.

ZigZag

|Prepoznaje samo značajne promjene zaključne cijene vrijednosnice,
ignorirajući manje izražene fluktuacije i šum tržišta, povezujući lokalne ekstreme,

Pomoćni alat za Elliott Wave i Fibonacci alate.

Zig Zag indikator možemo koristiti kao pomoćni alat prilikom detekcije promjene trenda,
crtanje linija otpora i podrške te za identificiranje uzoraka nastavka, promjene trenda.


Kako bi razumjeli Gann Swing Trading teoriju trebamo znati raspoznati  sljedeće uzorke.


Dvije uzastopne Higher High svjećice indiciraju Upswing.

Dvije uzastopne Lower Low svjećice indiciraju Downswing.

Razdoblja Uptrenda naznačena su punom linijom, razdoblja negativnog trenda naznačena su isprekidanom linijom.


Rast tržišta iznad prijašnjih vrhunca (peak) označava početak Uptrenda.

Promjena trenda prilika je za ulazak u  Long poziciju.


Pad tržišta ispod prijašnjih dolina (valley) označava početak Downtrenda.

Promjena trenda prilika je za ulazak u  Short poziciju.Neuspjeh probijanja prijašnjih dolina (valley) sugerira nastanak linije potpore.

Break ispod  Valley linije potpore prilika je za ulazak u Short poziciju.

Neuspjeh probijanja prijašnjih vrhunaca (peak) sugerira nastanak linije otpora.

Break iznad Peak linije otpora prilika je za ulazak u Long poziciju.
Važno je razlikovati Trend od Slope uzorka.


Slope je trenutni smjer Swing uzorka.

Volume Indicators

|

Volume indikatore koristimo za potvrdu snage trenda.
Nepostojanje potvrde može upozoravati na preokret trenda.

Volume Only
Rate of Change (Volume)
Volume Oscillator (PVO)

Compares Closing Price and Volume
On Balance Volume
Price and Volume Trend
Force Index

Compares Closing Price, Range and Volume
Accumulation Distribution
Chaikin Oscillator
Money Flow Index
Chaikin Money Flow

Compares Range and Volume
Ease of Movement

Momentum Indicators

|


Trending v. Ranging Markets
Trend indikatori nepouzdani su tijekom Ranging marketa. Važno je detektirati jačinu i smjer trenda.
Trend indikatore koristimo kad za Trending tržište, brže momentum indicatore za Ranging tržište.

Momentum Indicators
Najkorišteniji momen oscilatori su
Momentum, Rate of Change, Relative Strength IndexStochastic.

Closing Price relative to previous Closing Price
Momentum 
Rate of Change (ROC)
Smoothed Rate of Change
Relative Strength Index
TRIX Indicator

Closing Price relative to Range
Stochastic
Slow Stochastic
Williams %R

Closing price compared to Moving Average
Commodity Channel Index (CCI)
Detrended Price Oscillator

Closing Price relative to High/Low
Williams Accumulation Distribution

High/Low compared to Moving Average
Elder Ray Index

Range relative to Previous Range
Mass index

Range relative to absolute Price Movement
Vertical Horizontal Filter

Trend Indicators

|

Trending v. Ranging Markets
Trend indikatori nepouzdani su tijekom Ranging marketa. Važno je detektirati jačinu i smjer trenda.
Trend indikatore koristimo kad za Trending tržište, brže momentum indicatore za Ranging tržište.


Trend Indikatori
Svjećice daju proturječne signale koje je teško razlučiti od šuma tržišta.
Zaključne cijene se filtriraju, trend je prikazan jednom linijom.
Indikatori  zbog primijenjenog filtriranja slijede promjenu cijene, zovemo trend following indicators.


Moving Average - Closing Price
Moving average
Two Moving Averages
Three Moving Averages

Moving Average Oscillator
MACD
MACD Histogram
TRIX Indicator
Smoothed Rate of Change

Moving Average - Overbought / Oversold
Price Envelope
Bollinger Bands

Directional Movement
Directional Movement System

Stop and Reverse System
Parabolic SAR

Closing price compared to Moving Average
Commodity Channel Index (CCI)
Detrended Price Oscillator

Price Averages
Median Price
Typical Price
Weighted Close

Price Comparison
Price Comparison
Price Ratio
Price Differential

Directional Movement Index

|

Sastavni je dio ADX indikatora, Directional Movement Index (DMI) tvore dvije linije, DMI plus line (DMI+) i DMI minus line (DMI-), koje generiraju Buy i Sell signale.
Buy Signal
DMI Bullish Crossover

Sell Signal
DMI Bearish Crossover

Exit trade  
DMI  Crossover

+DMI = Positive Directional Movement = MAX (H(t) - H(t-1), 0)
-DMI = Negative Directional Movement = MAX (L(t) - L(t-1), 0)

ADX se temelji na osnovi Directional Movement Index-a (DMI+ & DMI-),
ako se koriste zajedno ADX se može koristiti za generiranje Buy i Sell signale.

 DMI confirmation Signal
ADX > 20   &  ADX  raste
ADX > Suprotnog DMI signala & Raste

Exit trade
 ADX < 20 & ADX pada

 ADX < Suprotnog DMI signala & Pada
 Promjena pozitivnog trenda ADX osilatora

Negativna Divergencija može biti pokazatelj slabljenja postojećeg trenda i indikator njegove skore promjene.


 

©2009 Market Cycle Template by TNB