Triangle patterns

|

Ovaj post sam napisao za korisnika s Engleskog govornog područja, nadam se da ću uskoro naći vremena za prijevod.

 Triangles often form as uncertainty fills the market, and traders are unsure in which direction is market moving.
Triangle are continuation patterns, represent lines of supply and demand.
But modern technical analysis is not limited by this narrow description.
 There are three different  types of triangles, Ascending triangle, the Descending triangle and the Symmetrical triangle. 
Because of their similarities, we can add them, and growing or declining Wedge pattern.

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Expanding Triangle is  reversal pattern.
Image and video hosting by TinyPic
If confirmed, the main application of the triangle pattern is  to give price targets.
The direction the trend is determined by the direction of breakout.


There are some basic validation rules.
1.The pattern  upper and lower sloping trendlines  must have  at least two points of confirmation.
2. Volume usually decreases as the pattern progresses and increases at the point of breakout, forming wide spread candle.
3. Market (Closing price) "must" respect the pattern.
4.Closing price above the trendline in a bullish pattern and below the trendline in bearish chart pattern. 
5.Strong pattern breake through the trend line in the first 2 / 3 of pattern.

Ifo Business Cycle Clock (late)

|

Dužan sam vam jednu prošlotjednu objavu koju redovito objavljujem.

Ifo Business Cycle Clock je pokušaj prezentacije faze poslovnog ciklusa,

trenutnih poslovnih prilika, odnosno očekivanja za sljedećih šest mjeseci.

Nakon prošlo mjesečne stagnacije IFO Indeks je u ožujku ostvario značajni napredak.
Sve sastavnice indeksa osim veleprodaje govore o popravljanju poslovnih prilika.
Rast poslovnih očekivanja evidentan je u svim praćenim sektorima.

Najznačajniji rast optimizma dogodio se u građevinarstvu, čiji se indeks optimizma  našao u pozitivnom teritoriju, prvi put nakon sredine 2008 godine.

COT Izvještaj

|


COT izvještaj govori  o slabljenju  negativnih trendova za  Euro.

Meni najzanimljivija Non Commercial  komponenta i dalje je negativna.

Prioriteti

|

Razlog smanjene frekvencije objave priloga je promjena prioriteta, vrijeme namijenjeno pisanju, trgovanju koristim za dizajniranje Marketscope platforme, izradu dodataka, pisanje indikatora za istu.

Jedan od razloga je i činjenica da sam obradio većinu meni zanimljivih tema. Vaši prijedlozi tema su dobrodošli.

Prioritet će mi biti objava tehničkih analiza vikendom, praćenje i analiza meni zanimljivih makroekonomskih pokazatelja, faze ekonomskog ciklusa tijekom tjedna.

Trenutno radim na algoritmu za prepoznavanje uzorala (Triangle, Wedge). Što će svakako veseliti korisnike spomenute platforme.

Ako ste korisnik platforme svakako mi pošaljite prijedloge mogućih poboljšanja koje bi željeli vidjeti u nekoj od sljedećih verzija spomenute platforme.
Ako niste korisnik, otvorite demo račun kod FXCM-a, isprobajte ovu po meni najbolju platformu na tržištu i pošaljite mi svoje mišljenje.

Jučer sam nakon dugo vremena napravio par trgovina na MT4, samo da se podsjetim razloga zbog kojih ne koristim MT4 za zadavanje naloga.

Market Profile - Notacija

|

POC = Point of Control
Cijena na kojoj se na Market Profile grafikonu pojavljuje najviše TPO segmenta.

during the previous day. Cijena najviše aktivnosti. Vizualno najduža vodoravna linija.

VA = Value Area
Raspon cijene koji sadrži  70%  TPO profila.
Value Area je cijena koja je prihvaćena od strane većine sudionika tržišta.

VAH ( UVA) = Value Area High  
Najviša cijena prijašnjeg Value Area.

VAL ( LVA) = Value Area Low
Najniža cijena prijašnjeg Value Area.

DPOC = Developing POC 
Cijena koja se najviše pojavljuje u profilu tijekom aktivnog trgovanja.

DVA = Developing Value Area
Raspon cijena koji sadrži  70%  aktivnosti aktivne tržišne aktivnosti.

DVAH = Developing VAH
Najviša cijena  današnjeg Value Area.

DVAL = Developing VAL
Najniža cijena današnjeg Value Area.

Naked (Virgin) POC 
POC prijašnjeg razdoblja, razina koje tržište ne uspijeva ponovno ostvariti.

POC Reversal   
Unfair High   
Unfair Low

IB = Initial Balance
Kretanje tržišta u prvih 60 minuta trgovanja. Prikazan je s prva dva slova Market Profile notacije.

RE = Range extension
Pomak tržišta izvan područja inicijalne ravnoteže tržišta.

TPO = Time Price Opportunity
Slova (TPO) predstavljaju cijenu u vremenu po kojoj se trgovalo.
 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N - svako slovo predstavlja period od 30 minuta.

 Selling Tail  - Minimum od 2 TPO-a pri vrhu Profila.
 Buying Tail - Minimum od 2 TPO-a pri dnu Profila

Market Profile Uzorci

|

Tržište se kreće u jednom smjeru, ne postoji otpor, interes za promjenu postojećeg trenda.
Inicijalna ravnoteža predstavlja manje od 25 posto dnevnog raspona trgovanja.

Profile dvostruke distribucije, sugerira agresivno pomicanje tržišta od strane trgovaca s drugog vremenskog okvira na razine koje u tom trenutku prikladnije vrednuju vrijednosnicu.


Nakon uspostavljanja prvobitne ravnoteže, trgovci koji trguju na drugim vremenskim okvirima šire trgovinski raspon. Y predstavlja trgovinu prije otvaranja tržišta.
Inicijalna ravnoteža  čini oko 50 posto dnevnog raspona.

Trgovinski dan uskog raspona, širokog profila, karakteristično je za dane prije važnih objava i ili praznika.
Inicijalna ravnoteža predstavlja 100 posto dnevnog raspona.


Prodavatelji i Kupci su u suglasju oko fer vrijednosti vrijednosnice, postoji ravnoteže između ponude i potražnje.


Market Profile razlikuje ova četiri uzorka.

Manufacturing and Trade Inventorys-to-Sales Ratio

|

Manufacturing and Trade Inventories and Sales izvještaj  Census Bureau-a pokazuje siječanjski povratak  inventory-to-sales odnosa na razine prije recesije.

Za Rast BDP-a u posljednjem kvartalu djelom je zaslužno i obnova smanjenih zaliha.

Vidljivo je da je JIT odgovoran za trend dugoročnog pada I/S odnosa.
JIT istovremeno ubrzava pad GDP-a na početku recesije, odnosno njegov oporavak nakon njezinog završetka.

JIT pomaže tvrtkama da prežive razdoblja nepovoljne poslovne klime s što manje štete za njihovo poslovanje.

Just in time (JIT - Tačno na vrijeme) je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gdje se proračunom postiže kraće vrijeme skladištenja dijelova, repromateijala odnosno sirovina ili samo izbjegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Tom prilikom dobija se na skraćenju vremena izrade pojedinih dijelova proizvodnje, sinkroniziranju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta.

Cjeloviti izvještaj dostupan je ovdje MANUFACTURING AND TRADE INVENTORIES AND SALES.

Market Profile Basics

|

Da citiram Warren-a Buffett-a "Price is what you pay. Value is what you get."

Market Profile nam može pomoći pri određivanju fer vrijednosti za svaki trgovinski period.


Svakodnevno tržište ponovno utvrđuj vrijednosno područje, fer vrijednost vrijednosnice.
Ono predstavlja ravnotežu (equilibrium) točku gdje je  jednak broj kupaca i prodavatelja.
Cijene nikad ne ostaje unutar ovog područja, stalno je u pokretu.
Market Profile evidentira ovu aktivnosti za trgovce kako bi je mogli interpretirati.

Tržišni profil temelji se na krivulji normalne distribucije,  70%  vrijednosti nalazi se unutar jedne standardne devijacije.

Time price opportunities (TPOs),  predstavljeni su slovima.
Svako slovo predstavlja  pola sata trgovinskog dana.
Periodi su u ovom primjeru predstavljeni slovima od A-J, slovo A  predstavlja prvi polusatni period.

Poznavanje značenja pojedinih slova nije imperativ. Platforme umjesto slova mogu koristiti druge znakove odnosno načine prikaza.


Value Area 
Računamo na osnovi ostvarenog prometa (volume) ili  Time price opportunity (TPO) segmenata.
Izbrojimo ukupan broj TPO segmenata,  izračunavamo koliko se segmenta nalazi unutar jedne standardne devijacije, 70 posto od ukupnog TPO broj segmenata.
Identificiramo Point of Control, dodajemo TPO segmente dvije cijene iznad i ispod Point of Control.
TPO s (od dva) s većim brojem segmenata dodajemo TPO-ima Point of Control.

Total TPOs = 131
70% of 131 = 91.7
TPOs of the point of control = 11
TPO count: 11 + 20 + 18 + 16 + 14 + 9 + 6 = 94 (padajući niz)
Value area = $21.48 to $21.59


Primjer pokazuje stvarni primjer korištenja Market Profile strategije, indikatora.
Svaki put kad cijena padne ispod fer tržišne vrijednosti za promatrani period,
prilika je za otvaranje Long pozicije i obrnuto.

Odluka o ulasku u poziciju ne bi smjela biti donijeta isključivo temeljem promatranja tržišnog profila.

Climax Reversal (Wyckoff)

|

Vrhunac događaja, kraj trenda, mjesto velikih dramatičnih promjena..

Neki od sinonima su  vrh, vrhunac, visina, maksimalno, konzumacija, kulminacija.
Klimaks zaustavlja trend ili privremeno ili trajno, ovisno o naknadnom kretanju tržišta.
Klimaksu prethodi neka vrsta trenda.

Vrhunac događaja, obilježava  širok trgovinski raspon (spread) trgovanja  prema  gore,
praćen povećanim prometom, zaključna cijena ne uspijeva postići novi maksimum.
Prilika je ulazak u Short poziciju je svaki  up-move (no demand) koji je praćen niskim prometom.

Strategije koje koristimo prilikom očekivane promjene trenda su  Selling Climax  odnosno Buying Climax.

Potrebno je razlikovati  Retracement od Reversal pomaka tržišta.

 Retracements  - Smanjena volatilnost,  uzak  Spread, padajući promet.
 Reversals - povećanu volatilnost,  širok Spread,  rastući promet.

Kako bi ih razlikovali možemo iscrtani strelice na grafikon,  strelice označavaju razliku  između zaključnih cijena i  razliku ostvarenog prometa.

Retracement - Strelice pokazuju u istom smjeru.
Reversal - Strelice pokazuju u suprotnom smjeru.

Buying Climax
Nakon značajnog Bikovskog razdoblja, tržište osvaja nove maksimume,  karakteristika kojeg su široki Spread, Izrazito visok promet  uzrok kojeg su ushićenje i rast očekivanja investitora.

Karakteristike Buying Klimaksa.
Nastavak rasta tržišta prati izrazito visok promet i  uski spreadovi.

Postoji visoka potražnju, ludilo kupovanja fond menadžeri, banke,  market maker-i koriste za zatvaranje svojih pozicija. Postizanje viših cijena više nije moguće . U posljednjoj fazi Buying klimaksa, zaključna cijena se nalazi u sredini Spread-a i ili pro vrhu spreada.

Strah trgovaca da ne propuste daljnji rast, odnosno žele povećati svoje pozicije daje priliku  SM  investitorima da zatvore velik broj pozicija bez rušenja cijene.

 Nakom  Buying  klimaksa SM zatvara pozicije  jer je svjestan da na tržištu ne postoji  potpora i ili potražnja.

 Nakon BC  slijede Automatic Reaction (AR) ili bočni pomak, nakon kojeg slijedi nastavak rastućeg trenda ili Secondary Test (ST).

Ako je ponuda preslaba ili ponuda prejaka da dozvoli pad  umjesto AR slijedi bočni pomak.
Obično tržište ima neki oblik  AR.
AR može imati rastući, visok ili odsutnost prometa, širok ili relativno uzak spread.

Selling Climax
Loše vijesti u kombinaciji s prijašnjih gubitaka, rezultiraju paničnom prodajom.
SM koristi ovu priliku ulazak na tržište po povoljnim cijenama.
Izrazito visoki  spread prema dolje,  izrazito visok promet, zaključna cijena blizu  dnevnog maksimuma.

Karakteristike Selling Klimaksa.
Abnormalno visok promet,  Širok Spread, ubrzanje padajućeg trenda.

 Wyckoff: "Abnormally large and swift volume expansion marks a turning point."

Wyckoff Tržišni zakoni

|

Dinamika tržišta je kompleksna i moramo je razbiti na sastavne dijelove.
Izgraditi temelje polako i definirati smjernice koje daju smisao  tržištu, dajući visoko profitabilne, nisko rizične ulaze.  Morate biti svjesni prednosti  koje SM ima nad krdom (crowd), morate gledati na tržište iz njihove perspektive.

Wyckoff  je otkrio tri zakona koji upravljaju dinamikom tržišta. Ovi zakoni nam govore kako tržište funkcionira. Temeljni Zakon ponude i potražnje (Supply and Demand) osnovni je zakon dinamike tržišta.

Zakon Ponude i Potražnje (Supply and Demand)
Kad je Ponuda veća od Potražnje, cijene rastu,  odnosno kad je Potražnje veća od Ponude, cijene padaju.
Cijene vrijednosnice  padaju ili rastu zbog  neravnoteže između ponude i potražnje.

Zakon Napora i Rezultata (Effort vs. Results) 
Divergencija  između  ostvarenog prometa i zaključnih cijena prethodi promjeni trenda.

Promjena zaključne cijene [spread] vrijednosnice je posljedica napora izraženog razinom ostvarenog prometa. Ravnoteža  između Napora i Rezultata sugerira daljnji nastavak tržišnog trenda, nedostatak ravnoteže sugerira promjenu trenda.

The Law of Effort (volume) versus Result (price) in action. This law can be seen as working on one bar.

Zakon Uzroka i Posljedice (Cause and Effect)
Posljedici mora prethoditi Uzrok, Posljedica je proporcijalan Uzroku.
Djelovanje zakon vidljivo je kao odmjeravanje snage Akumulanja i Distribucije unutar trgovinskog pojasa,
rezultat kojeg  je probijanje zaključne cijene izvan pojasa.

Mjerenje uzroka i prognoziranje razmjere njegovogih posljedica. Neravnoteža između ponude i potražnje nije slučajna.

"You are looking at a stock. It trades 10,000 shares and goes up one point on the first day. [You see the effort and result.] The same thing happens on the second day. On the third day, it trades 20,000 shares and goes up 1 point. On the fourth day, it trades 40,000 shares and goes up half a point. On the fifth day, it trades 80,000 shares and is unchanged. [This group forms a cause the effect of which is Demand becomes exhausted.]

"On the third day, you had to exert twice as much effort to get the same result (as the first day)," Redmont noted. "The key to analyzing supply and demand is that the demand side burns itself out.

"When the buying is through and satisfied-there is always supply there. That's why prices go down faster-because supply is always there and demand is not. All you have to do is withdraw people who want to buy and prices fall."

Pet koraka do uspjeha (Wyckoff)

|


Korak 1: Detektirajte dugoročni trend za pojedinu vrijednosnicu i  njegov odnos s trendom cjelokupnim u cjelini.

Korak 2:  Dali je vrijednosnica  usklađena s tržištem? Raste u rastućem tržištu i pada u padajućem.

Korak 3:  Pokazuje li vrijednosnica potreban uzrok koji bi mogao proizvesti prihvatljivu posljedicu?

Korak 4:  Jeli vrijednosnica spremna za pokret? (phase)

Korak 5: Uskladite vaše pozicije s promjenama na tržištu, korištenjem Wyckoff zakona.
 Wyckoff zakoni opisuju ponašanje tržišta.

Kvalitete Špekulanata (Wyckoff)

|

(1) Samodostatnost - povjerenje, samostalno mišljenje, donošenje prosudbi i odluka na osnovi vlastitih uvjerenja.

(2)  Objektivno Prosuđivanje - posjedovanje znanja i vještina potrebnih za donošenje odluka.

(3) Hrabrost - Povjerenje, djelovanja temeljem odluke uma.

(4)  Razboritost - Mogućnost procjena opasnosti, budnosti i pažnje.

(5) Fleksibilnost - Moć promjene mišljenja, moć kritičkog mišljenja i revizije donijetih odluka

Ciljevi upravljanja novcem (Wyckoff)

|

Postoje samo jedno jednostavno, zahtjevano stanje uma  koje mora imati svaki investitor kako bi bio uspješan.

Ostvarivanje Profita na održivim, dosljednim i isplativim osnovama. Nije dovoljno ostvarivati profit, profit je kompenzacija za rizik kojem ste izloženi, uloženo vrijeme i novac. Ne gubite vrijeme na "sigurne"  investicije s prosječnih ili ispodprosječnim potencijalnim dobicima. Kapital držite dostupnim za profitabilnije pozicije.

Smart Money (SM)  čeka prave uvjete na tržištu. Provodi testove kako bi utvrdio signale tržišta spremnog na promjenu trenda. Kako ne bi propustili signale moje vam daje tržište ne vežite kapital i vaše snove.

Očuvanje kapitala. Umanjite rizik kojem ste izloženi korištenjem Stop nalog, nikad ne ulazite u poziciju bez unaprijed definirane izlazne strategije.

Iako investicijske odluke SM  investitora nisu uvijek usklađene, njihovo poznavanje dinamike tržišta i trgovanje sukladno s istom čini ih aktivnim djelom tržišta.

Iako kao grupa  SM ima na raspolaganju gotovo neograničene resurse, krdo ( herd) kao grupa ima veći kapital pod upravljanjem, no kao grupa krdo je neusklađeno i impulzivno (over-reactive).

Procjene govore 95%  malenih špekulativnih investitora gubi novac. Vaš cilj je biti unutar ovih  5%.
Nema investitora koji prije ili kasnije ne napravi grešku.  Primjenom tehnika upravljanja novcem  možete postići dugoročno održivu profitabilnost s samo 30%  profitabilnih pozicija.

Wyckoff Market Phases

|Accumulation -Smart money ulazi u pozicije
Distribution -SM vrši Distribuciju otvorenih pozicija drugim sudionicima tržišta.
Markup - Povećana potražnja, odsutnost ponude podiže vrijednost vrijednosnica
MarkDown - Povećana ponuda, odsutnost potražnje, tržište se urušava.

Wyckoff Schematics of Accumulation
Phase A - Prevladava Ponuda
Phase B - Ravnoteža Ponude i Potražnje
Phase C - SM testira Ponudu
Phase D - Potražnja nadvladava Ponudu
Phase E - Prevladava Potražnja

PS — Preliminary support
SC — Selling Climax
AR — Automatic Rally
ST — Secondary Test
The Creek - Resistance Line
Jump the Creek — Resistance Line Break
SOS — Sign of Strength
LPS — Last Point of Support
Spring - Test Ponude
Terminal Shakeout (TSO) - Privremeni Pad ispod linija potpore

Wyckoff Schematics of Distribution
Phase A - Prevladava Potražnja
Phase B - Ravnoteža Ponude i Potražnje
Phase C - SM testira Potražnju
Phase D - Ponuda nadvladava Potažnju
Phase E - Prevladava Ponuda

PSY — Preliminary supply
BC — Buying Climax
AR — Automatic Reaction
ST — Secondary Test
SOW — Sign of Weakness
The Ice — Support Line
LPSY — Last Point of Supply
UTAD — Upthrust After Distribution.
Terminal Upthrust (TUT) -Privremeni rast iznad linije otpora

EUR/USD Analiza (Wyckoff)

|


02.03.2009. EUR USD – Nastavak analize 1 H TF

Ono što smo prije tjedan dana napisali da bi se trebalo dogoditi tržište je točno tako i odreagiralo. Svaki puta kada je išlo testitirati linije tri i četri prišlo je sa smanjenim volumenom što nam govori da prodavaći višu nisu aktivni te da je interes za niže cijene potpuno nestao na tim razinama. Naglasili smo da će na liniji šest biti večih problema te nam je tržište to i napravilo. S obzirom da se je danas dogodilo ono što sam očekivao a to je testiranje dna sa najmanjim volumenom do sada te automatski bilo odbijeno od nižih razina napravilo je lijepi relly sa nekoliko lijepih ulaza u long poziciju. Linija šest je i dalje aktualna i mislim da bi se trebalo koncentrirati na proboj iste. Gledajući danas graf očekujem proboj linije šest te zatvaranje iznad iste u narednim danima.

Također bi ovdje htio naglasiti da sam nedavno napravio analizu ovog para ali u prošloj godini. Ako malo pogledate u taj graf imati ćete priliku prepoznati istu stvar koja se sad odvija na ovom grafu ali drukčijim intenzitetom.

By Siniša

Triangle Analiza

|

PIGS Countries

|


PIGS je kratica korištena od strane međunarodnih ekonomista, analitičara tržišta obveznica, akademika i novinara. Odnosi se na ekonomske politike Portugala, Italije, (Irske), Grčke i Španjolske.

Posebno glede ukupnog duga države i njegovog udjela u GDP-u.

Originalni "I" odnosi se na Italiju,  no u posljednje se vrijeme odnosi i na Irsku.

Mediji i Ekonomske organizacije ograničavaju ili zabranjuju korištenje ovog  izraza zbog uvredljivih  konotacija.

Što reći. Mediteranci, Pitam se može li hrvatska postati punopravni član ovog kluba.

SAD odnosno Japan svakako bi mogli postati pridruženi članovi.


Japan, slično kao Irska ima pokriće u pozitivnoj trgovinskoj bilanci (podaci prije krize).

Po bilo kojem promatranom kriteriju Grčka se uvijek našla na vrhu popisa.

Što je s Hrvatskim članstvom? Ono je definitivno moguće.
Po određenim kriterijima Hrvatska  može čak nadmašiti neke od aktualnih članova ovog kluba.

Commitment of Traders (COT) izvještaj - USD

|Odlučio sam objaviti COT izvještaj za 2009 godinu, razlog izvještaj za 2010 ne nudi ništa zanimljivo.
Non Commercial komponenta pokazuje visoku korelaciju s kretanjem tečaja dolara.

Commitment of Traders (COT) izvještaj se objavljuje utorkom od strane Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

CFTC dijeli trgovce u tri grupe Commercial, Non Commercial (large speculators), Small traders (small speculators).

Commercial su investitori, kompanije koje štite svoje Long pozicije (Hedging).

Dostupni su COT izvještaji za Robna, Valutna, Dionička (indeksi), Obveznička, Libor i Federal Funds Rate tržišta.  

Mirovinska reforma

|


Prosječni umirovljenik u zemljama OECD-a odlazi u mirovinu sedam godina prije pune mirovine.
Prosječno vrijeme korištenja mirovine je 19 godina.

Gdje je tu Hrvatska?
Prosječni očekivani životni vijek hrvata od 75,9 godina govori da je prosječni hrvat korisnik usluga mirovinskog osiguranja 13,4 godina, 19,3 za žene i 7,5 godina za muškarci.
(puna starosna mirovina)

Prosječna dob umirovljenika 69 godina i 8 mjeseci.

Iako se u  proteklih 30 godina očekivano vrijeme korištenja mirovinskih prava povećalo za 10 - 15 godina,
Mirovinska reforma jednostavnim odlaganjem odlaska u mirovinu mislim da nije moguća,
izjednačavanje vremena odlaska muškaraca i žena u mirovinu, možda je jedno od rješenja.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB