TREND CHANNELS (Volume Spread)

|

Trading Ranges, padajući ili rastući kanal.

Trend linije daju linije potpore ili otpora, demand, oversold zonu odnosno over bought, supply zonu.

Kanal na dva djela dijeli središnja linija, područje oko središnje linije zovemo Conflict Zone,
smjer tržišta nemoguće je odrediti u blizini središnje linije.

RETRACEMENT & REVERSAL (Volume Spread)

|

Reversal
1. Smanjena volatilnost
2. Mali spread
3. Smanjen Promet

Retracement
1. Povećana Volatilnost
2. Široki spread.
3. Povećan Promet

TREND LINES (Volume Spread)

|

Trend Linije pružaju potporu odnosno otpor.

Volume / Spread analiza nam može dati informacije o tome hoće li trend linija nastaviti pružati potporu ili ne.

1. Rast prometa, Spreadova približavanjem liniji potpore / otpora ukazuje na mogućnost probijanja trend linije.
2. Pad prometa, Spredova približavanjem liniji potpore / otpora ukazuje na vjerojatni nastavak pružanja potpore, otpora.

  Apsorcija Ponude od strane SM blizu trend linija pozitivan je pokazatelj.

  Support and Resistances (Volume Spread)

  |

  Linije Potpore odnosno otpora između Swing Maksimuma odnosno minimuma.
  Mnogi trgovci postavljaju naloge blizu linija Potpore/ Otpora stvarajući zone Ponude i Potražnje ( Supply / Demand )

  Swing Highs, Swing Lows ne pružaju uvijek linije Potpore / Otpora.
  Swing ekstremi se mogu se smatrati otporom / potporom samo ako cijena reagira na njigove razine.

  Rast prometa, Spreadova približavanjem liniji potpore / otpora ukazuje na mogućnost probijanja trend linije.
  Pad prometa, Spredova približavanjem liniji potpore / otpora ukazuje na vjerojatni nastavak pružanja potpore, otpora.

  Probijanje linija potpore, otpora praćenih visokim prometom pokazatelj je snažnog Break signala,
  probijanje linije  praćeno s malim prometom upozorava na oprez,  malu snagu Break signala.

  Tržišne Faze (Volume Spread)

  |

  Smart Money (SM) investitori su pokretačka snaga tržišta,
  tržište razlikuje 4 faze kretanje tržišta, SM investicijskom ciklusa.

  1.Accumulation
  Potražnja ne postoji za robama koje su lako dostupne i nitko ih ne želi.
  SM pronalazi jeftinu robu dostupnu u velikim količinama.
  Stvaranje nestašicu, stvara interes i potražnju za robom.
  2.Mark Up
  Cijena raste praćena niskim prometom, probijanje linija otpora prati povećani promet.
  Zaključna cijena se približava maksimumu spread-a.
  3.Distribution
  SM Redistribuira akumulirane vrijednosnice sudionicima tržišta po znatno višoj cijenama, promet i spread se počinje smanjivati.
  4.Mark Down
  Cijena opada, Spread se povećava.

  Kako prepoznati zonu Akumulacije.
  1. Neodlučnost karakterizira nizak promet. Relativno visok promet podjednak je za dana kad cijena raste odnosno pada.
  2. Spread (High – Low) treba biti uzak.
  3. Promet treba padati blizu linija potpore i rasti blizu linija otpora.
  4. Vrijednosnicama se trguje unutar određenog raspona, tjednima ili mjesecima.

  SM privremeno spušta cijenu ispod linija potpore, kako bi zatvorili Stop Losses naloge, izazvali paničnu prodaju. Vrijednosnica se ubrzo vraća linije potpore.

  Tipovi svjećica, Spreadova (Volume Spread)

  |

  Up close - Zaključna cijena se nalazi blizu maksimuma svjećice ( Iznad 30% )
  Down close - Zaključna cijena se nalazi blizu minimuma svjećice ( Ispod 30% )
  Middle close - Zaključna cijena se nalazi blizu polovišta svjećice (između 30% to 70%)
  Upbar - Zaključna cijena (Close) svjećice je iznad zaključne cijene prethodne svjećice.
  Downbar – Zaključna cijena (Close) svjećice je ispod zaključne cijene prethodne svjećice.

  Spread – Razlika između High i Low vrijednosti.

  Wide Spread Bar – Spread svjećice iznosi 180 posto prosječne svjećice.
  Narrow Spread Bar – Spread svjećice iznosi 80 posto prosječne svjećice.

  No Demand Bar - Upbar, Narrow spread svjećica, Zaključne cijene na polovici ili ispod polovišta Spread-a, promet je manji od prometa prethodnog razdoblja, pokazatelj je slabosti rastućeg trenda.

  No Supply Bar- Down, Narrow spread svjećica, Zaključne cijene ispod polovišta Spread-a,
  promet je manji od prometa prethodnog razdoblja, pokazatelj je slabosti negativnog  trenda.

  Upthrust Bar  
  Upthrust Bar je svjećica širokog Spread-a , visokog prometa, maksimuma iznad prijašnjeg maksimuma,  zaključne cijene iznad prethodne zaključne cijene. Znak je slabosti tržišta.

  Stopping volume (Absorption volume) - Down bar pračena s visokim prometom, Zaključne cijene iznad polovišta spread-a.

  Pojavljuje se nakon dugih razdoblja prevladavajućeg negativnog trenda, signalizira moguću promjenu trenda.
  SM je počeo fazu akumuliranja dionice.

  Reverse Upthrust - Tijekom negativnog trenda, Svjećica praćena visokim prometom odnosno spreadom, Zaključne cijene iznad gornje polovice Spreda, minimuma ispod prijašnjeg minimuma.

  Testing for Supply  - SM testira postojanje ponude, postojanje ponude na nižim razinama PM koristi za akumulaciju. Nizak promet i zaključna cijena u gornjoj polovici spreada govore da ne postoji ponuda na nižim razinama. Visok promet nam govori da na nižim razinama postoji ponuda.

  Effort to Move Up - Široko spread, visoki promet, zaključna cijena pri vrhu spreada.
  Ako PM napor  uspije podignuti tržište, može se očekivati stagnacija ili pad tržišta, PM preferira akumulaciju na nižim razinama, dok postoji ponuda.

  VOLUME SPREAD ANALYSIS (Wyckoff) (VSA)

  |

  Temelje Volume Spread (Wyckoff) analize postavlja Richard Wyckoff.
  Tom Williams 70 godina dvadesetog stoljeća na osnovi Wycoff metode izgrađuje Volume Spread analizu.

  Wycoff analiza osim podatka o ostvarenom prometu uzima u obzir i odnos između početne i zaključne cijene.

  Cijena (Price), Promet (Volume) i Vrijeme (Time) pružaju sliku o stanju ponude i potražnje generirane od strane profesionalnih investitora (smart money).

  VSA mjeri slabost i snagu pojedinih svjećica, temeljem ostvarenog prometa i Spread-a.

  Wycoff ima tri osnovna principa, zakona
  Price and volume
  Cause and Effect
  Effort and Result


  VSA ignorira cijenu otvaranja trgovinskog perioda (Open), prilikom analize koristi,
  Maksimalnu (High), minimalnu (Low) i zaključnu (Close) cijenu određenog perioda.

  The EEAG Report on the European Economy 2010

  |

  Cjelokupni izvještaj dostupan je na stranici The EEAG Report on the European Economy 2010.

  Izdvajam samo nekolicinu od nekoliko desetaka zanimljivih analiza.


  Jak Euro u ovom trenutku svakako ne koristi ekonomijama zemalja članica eurozone.
  Priloženi graf pokazuje, visoka vrijednost eura destimulira izvoz odnosno pogoduje uvoznicima.

  ATA Truck Tonnage Index

  |


  ATA Truck Tonnage Index služi kao barometar stanja US ekonomije,
  predstavlja gotovo 70 posto tereta prevezenih svim vrstama prijevoza.

  American Trucking Associations Truck Tonnage Index u siječnju je skočio visokih 3.1 posto.

  Sezonski prilagođeni indeks je s Prosinačkih 107 narastao na 110,4 u Siječnju,
  najviša vrijednost od Rujna 2008.

  Analiza para EUR USD (Wychoff )

  |


  Analiza para EUR USD TF:1h, dana 24.02.2010.

  Tržište je počelo pokazivati znakove snage odnosno da interes za niže cijene polako odlazi te da polako nastupa faza akumulacije. Prvo što možemo vidjeti je ukoliko napravimo cijenovni kanal prema dole, je da se put prema dole skraćuje te da tržište polako ide prema samom kutu odakle se očekuje da će probiti prema gore. Ono što je također znakovito na grafu je da više nema konkretnog trenda iako je dugoročni trend na dole tržište kao da je promjenilo ponašanje što bi nas trebalo staviti u oprezniji stav prema tržištu. Ovdje bi istaknuo neke linije na koje bi trebalo dati pozornost u budučem trgovanju.

  1. Tržište naglo pada s povečanim volumenom te ne uspijeva probiti prijašnje dno. Nakon toga se vraća da bi iz dugog pokušaja uspio isto i probiti te zatvoriti. Ono što nas ovdje najviše interesira je da se volumen povečao na putu prema dole – kupci su počeli dolaziti na tržište.
  2. Nakon što je tržište uspijelo zatvoriti na novom low, cijena je odbijena ali opet s povečanim volumenom što nam opet govori da su kupci ušli da bi vratili cijenu iznad linije 1. Ovdje povlačimo trend liniju na dole te imamo mogučnost vidjeti da tržište ne pada skroz do kanala nego da se skračuje taj put.
  3. i 4. Najveći volumen na grafu dok tržište pada dole te dolazi do trend linije na dole odnosno u fazu preprodanoosti. Sav taj volumen nije prodaja jer u tom slučaju tržište se još dugo ne bi zaustavilo na putu na dole. Linija 3 se i danas pokazala kao izuzetno korisna jer je tržište nakon uspješih nekoliko testova na 15 min TF dalo signal za višlje cijene.
  5. Jučerašnje testiranje sa skraćenim putem prema dole na liniji 3 – ali opet s povečanim volumenom. Svaki put kada vidimo da tržište pada s ovečanim volumenom treba se pitati ako je sve to prodaja zašto tržište staje?.
  6. Kroz tri dana 18-og, 22-og te 23.2 se pokazalo da je linija šest izuzetni otpor i biti će potrebna ozbiljnija snaga da tržište prođe te zatvori iznad iste. Jučer je lijepo krenulo da isto i napravi ali jednostavno nije bilo snage da se tržište održi na tim razinama te nakon uspješnog testa na 15 min TF je naglo krenulo prema dole.

  Ono što dalje očekujem je da će tržište još jedno vrijeme dolaziti do navedenih linija ali bilo bi savršeno kada bi svaki put kada dođe na razine linija dva, tri i četri da bude odbijeno te da s manjim volumenom napada iste. Tada bi sa sigurnošću mogao reći da je kraj trenda prema dole te da možemo očekivati da trend prema gore krene.

  Ovo je samo mali dio onoga što nam ovaj graf može reći. Moj naglasak je na volumenu u odnosu na cijenu na određenim linijama za koje smatram da bi nam se u budučnosti mogle pokazati izuzetno korisnim.

  By Siniša

  EUR/USD Time & Price Analiza

  |


  Analiza obuhvaća razdoblje duže od 18 mjeseci, sadrži apsolutni tržišni maksimum Eur/Usd valutnog para, odnosno srednjoročni minimum ostvaren na vrhuncu krize.

  Iscrtani Flag uzorak pokazuje Price Target korekcije koje je započela početkom tekuće godine.
  Dodatnu potvrdu pruža 61,6 Fib. linija kao linija potpore.

  Fib. Time zone uspješno je predvidio kraj prošle i početak nove godine kao mjesto posebnog interesa.


  Jednosatni vremenski okvir otkriva Triang uzorak, 61,8 Fib. kao liniju podrške.
  Prevladavajući trend i dalje je nagativan, sugerira ga negativna trend linija,
  odnosno SMA 200, kojeg nismo koristili prilikom ove analize.

  State Tax Revenues Flash Report

  |


  Nelson A. Rockefeller Institute of Government State Tax Revenues izvještaj pokazuje daljnji pad poreznih prihoda u posljednjem kvartalu prošle godine. Porezni prihodi padaju peti uzastopni kvartal, oporavak najavljuje rast prihoda nekolicine (7) saveznih država.

  Izvještaj promatra Personal Income Tax (PIT) odnosno Sales Tax sastavnice.

  IFO Business Cycle Clock

  |

  Ifo Business Cycle Clock je pokušaj prezentacije faze poslovnog ciklusa,
  trenutnih poslovnih prilika, odnosno očekivanja za sljedećih šest mjeseci.

  Nakon 20 mjesečnog kretanja u smjeru kretanja kazaljke na satu,
  kazaljka Ifo Business Cycle Clock-a je zaustavljena.

  Anketa pokazuje rast poslovnih očekivanja, posebno u sektoru građevinarstva,
  izostanak poboljšanja poslovnih prilika, odnosno njihovo pogoršanje, posebno u sektoru veleprodaje.

  U.S. Dollar Index (USDX)

  |

  Što je U.S.Dollar Index?
  Mjera vrijednosti američkog dolara u odnosu na košaricu valuta, najznačajnijih trgovinskih partnera

  Dizajniran 1973, početne vrijesnosti 100 bodova.
  Vrijednost indeksa 80, sugerira da je od uvođenja dollar indeksa dolar izgubio 20 posto početne vrijednosti.

  Težinski udjeli  pojedinih valuta
  Euro (EUR), 57.6%
  Japanese yen (JPY), 13.6%
  Pound sterling (GBP), 11.9%
  Canadian dollar (CAD), 9.1%
  Swedish krona (SEK), 4.2%
  Swiss franc (CHF) 3.6%.

  Dollar indeks izračunavamo korištenjem sljedeće formule.
  USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF 0.036

  Trgovanje opcijskim ugovorima moguće je na  New York Board of Trade.

  Postoje slični indeksi za sve Major valute i valutne parove.

  Struktura tržišta By Siniša

  |

  Oni koji me znaju osobno i ili  prate ovaj blog od njegovog nastanka znaju da iza njegovog nastanka uglavnom stoji samo jedan autor. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti.

   Danas objavljujem integralnu (back looking) analizu, prepoznatljivog rukopisa kolege Siniše,
   još jednom vas pozivam da se i vi sa svojim prilozima pridružite nastanku novih sadržaja. 

  Forward looking analize imaju prednost.

  U budućnosti planiram  implementirati sustav ocjenjivanja priloga odnosno autora te njihovog sortiranja ovisno o dobivenim ocjenama.
      

  Na ovom primjeru se može vidjeti struktura tržišta te kako tržište ima logiku po kojoj se kreče. Ono što večina govori da tržište nema pravila odnosno da je Random na ovom primjeru se može vidjeti da nije te da postoje točna pravila kretanja. U primjeru je uzet graf EUR USD 1 h. Možemo uzeti bilo koji graf na bilo kojem vremenu i napraviti ovakvu strukturu te naći najbolje pozicije za ulaz u tržište kao i za izlaz iz tržišta sa najmanjim rizikom.
  Ono što uvijek tražimo na grafu to je da nam tržište potvrdi da stvarno želi nešto napraviti.

  1. Two bar reversal – ono što je specifično na ovom mjestu je sljedeće. Imamo prethodno dno nakon kojega je cijena otišla gore te se na prošloj potpri sad ukazao otpor. Cijena naglo pada – vjerovatno na vijestima te se odmah vrača nazad te nakon uspješnog testa na malom volumenu nastavlja naglo gore. Ovaj manevar je napravljen iz dva razloga. 1 svi oni koji su rano primjetili da tržište ide gore te su u long modu da ih se izbaci te pod 2 da se testira da li je stvarno tako jaki suport na tim razinama da cijena može slobodno nastaviti prema gore.

  2. Tržište napraduje prema gore ali kanal se sužava te istovremeno voluen pada. Možemo očekivati da če uskoro nastupiti kraj pokreta prema gore.

  3. Shakeout – na baru 1 smo imali okret kroz dvije sviječe – ovdje imamo istu stvar ali kroz jednu sviječu – neznajuči što nas dalje čeka moramo biti strpljivi jer u sljedeče 3 do 4 sviječe će nam tržište reći svoje stvarne planove.

  4. Uptrust – tržište pokušava otiči gore ali sviječa završava u pola ili bliže dole – znači da su prodavači jako krenuli jer da su kupci još uvijek u kontroli sviječa bi zatvorila gore.

  5. Test – tržište je izgubilo momentum te je spremno ići dole. Ako propustite ovaj ulaz sljedeći je na prvom pullback-u kada tržište bez volumena pokušava doći do linije otpora.

  6. Sa velikim volumenom tržište prolazi ispod support linije ali zatvara iznad iste. Za sve one koji misle da če tržište na staviti iće dole te ulaze na ovom mjestu u sell poziciju čeka ih vrlo neugodno iznenađenje. Support pozicije 1 je i dalje vrlo aktivan te ga tržište poštuje što nam govori zaključna cijena te je tržište spremno za višlje cijene.
  7. Tržište se opet našlo na istoj razini gdje su zadnji put prodavači preuzeli kontrolu te se događa top reversal – kroz dvije sviječe i tržište opet pada

  8. Mjesto od dakle je tržište naglo palo poslje točke 7 kupci su uspijeli vratiti cijenu samo da se istestira da li su prodavaći još uvijek u kontroli.

  9. Linija 9 če nam poslje biti puno važnija pa čemo ju ostaviti za kasnije.

  10. Prolazimo kroz liniju 1 i liniju 6 da bi cijena opet zatvorila iznad linije potpore što nam govori da i dalje kupci imaju snagu na tržištu te lagano dolaze do linija 2, 5 i 7.

  11. Na istom mjestu tržište se okreče uspjevajuči ovaj put za razliku od broja 7 preći preko linije otpora ali i dalje ne uspjevaju zatvori iznad iste. Najvažnije je ovdje gledati sljedeće – svaki puta kada tržište padne na liniju potpore naglo se penje gore dok svaki puta kad tržište dođe na liniju otpora pokušava ostati što duže gore – kada tržište nekoliko puta dođe do linije i pokušava ostati što više u tom sektoru na taj način nam tržište govori da se vjerovatno događa akumulacija zarobljenih trejdera koji jedva čekaju da izađu iz pozicije na 0.

  12. Tržište pada međutim ovaj put nalazi potporu na liniji 9. te sami pad do broja 12 nije bio rapidan več zuzetno blag u odnosu na sve do sada. Ovo je prvi put da tržište uspijeva zadržati prošle dobitke te potjerati cijenu dalje gore.

  13. Lagano se penjuči te otkupljujuči sve one koji su zarobljeni te spremni na izlazak iz pozicije tržište apsorbira sve prodavače te cijena uspijeva zatvoriti prvi put iznad linije otpora. Nakon toga slijedi snažan rast prema gore. Ono što dalje treba očekivati je da tržište naiđe na otpor te da padne do suporta koji se sad nalazi iznad linije 13, 11, 7, 5 i 2.

  By Siniša

  Net Asset Value (NAV)

  |

  Net Asset Value (NAV) koristimo za izračunavanje fer vrijednosti udjela ili dionice investicijskih fondova.

  Izračunava se dijeljenjem ukupne vrijednosti svih vrijednosnih papira u portfelju umanjene za obveze s ukupnim brojem dionica ili udjela izdanih od strane investicijskog fonda.

  EBOOKS

  |

  Image and video hosting by TinyPic

  Admiral Markets poklanja Real račun od 50$

  |


  Sve što trebate napraviti je poslati tražene podatke na e-mail : info@admiralmarkets.hr
  1. Ime i prezime
  2. Adresa
  3. Broj telefona
  4. E-mail
  5. Skeniranu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  Više na Admiral Market stranici.

  Demarker (DeM)

  |


  Demarker indikator pokušava odrediti odnos između ponude i potražnje temeljem usporedbe odnosa  između ekstrema razdoblja s ekstremom prethodnog razdoblja. 

  Bullish
  DeM < 30
  Bearish
  DeM > 70

  Promjena trenda Demarker indikatora sugerira promjenu trenda zaključne cijene
  Ovisno o vrsti Divergencije između kretanja zaključne cijene i Demarker indikatora,
  Demarker može sugerirati  jačanje, nastavak odnosno slabljenje i promjenu dosadašnjeg trenda.

  Izračun,
  If high(i) > high(i-1)
  DeMax(i) = high(i)-high(i-1), inače DeMax(i) = 0
  If low(i) < low(i-1)
  DeMin(i) = low(i-1)-low(i), inače DeMin(i) = 0

  DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

  SECTOR INDICES

  |

  Semiconductor Index (SOX)
  Semiconductor Index se sastoji od 18 dionica koje gotovo u potpunosti predstavljaju poluvodički sektor.
  Indeks obuhvaća 14  tvrtki proizvođača i 4 proizvođača opreme.

  Biotech Index (BTK)
  American Stock Exchange Biotech Index (BTK) je  benchmark index Biotehnološki  sektora.  BTK se sastoji od 17 tvrtki koje predstavljaju Biotehnološki sektor.

  Broker/Dealer Index (XBD)
  Sastoji od 12 najpoznatijih tvrtki u brokerske sektoru, AMEX Securities Broker/Dealer Index (XBD) najznačajniji je indeks pokazatelj stanja brokerskog sektora.

  Dow Jones Transportation Average (DJTA)
  Dow Jones Transportation Average (DJTA) se od 1884 koristi kao pokazatelj stanja transportnog sektora.

  Dow Jones Utilities Average (DJUA)
  Sastoji se od 15 najvećih komunalnih kompanija u S.A.D.-u.

  Gold BUGS Index (HUI)
  Basket of Unhedged Gold Stocks (BUGS)  index  sastavljen je isključivo rudarskih dionica  koje ne drže pozicije u zlatu više od godine i pol u budućnost.  Gold BUGS Index  investitorima pruža odličan  način kapitalizacije  rasta vrijednosti zlata. Indeks ima visok stupanj  korelacije s spot  cijenom (trenutnom cijenom) zlata.

  U.S. MARKET INDICES

  |

  Dow Jones Industrial Average
  Dow Jones Industrial Average je globalno najpoznatiji indeks. Indeks se sastoji od 30 najvećih javno trgovanih tvrtki u SAD-u.

  S&P 500
   S&P 500 ima primat nad svim drugim indeksima.  Predstavlja 70%  ukupne tržišne kapitalizacije svih dionica  kojima se trguje u SAD-u.

  Nasdaq Composite
  Nasdaq Composite indeks širokog tržišta, obuhvaća 4,000 izdanja kojima se trguje na Nasdaq National Market, gotovo sve tvrtke kojima se trguje na burzi.

  Nasdaq 100
  Nasdaq 100 Index se sastoji od  100 najvećih tvrtki  (na temelju tržišne kapitalizacije)  kojima se trguje na Nasdaq National Market.
  Budući da prati tvrtke kojima se trguje na  Nasdaq exchange,  odličan je barometar tehnološkog sektora, unatoč činjenici da indeks tvore i tvrtke iz sektora Biotehnologije, Zdravstvene Zaštite i  Uslužnih djelatnosti.

  Wilshire 5000
  Wilshire 5000 se smatra "total market index." Dizajniran je da obuhvati cjelokupno tržište, oko 6,700 tvrtki.

  S&P MidCap 400
  S&P MidCap 400 Index prati raznoliku košaricu srednje velikih tvrtki tržišne kapitalizacije između 2 i 10  milijardi dolara.

  S&P SmallCap 600
  S&P SmallCap 600 Index prati košaricu tvrtki  kojima je  kapitalizacija između 300 milijuna i 2 milijarde.

  Russell 3000
  Russell 3000 Index nastoji obuhvatiti cjelokupno tržište, tvore ga dionice 3000 najvećih i najlikvidnijih tvrtki kojima se trguje u SAD-u, obuhvaća 98 posto kompanija kojima se može trgovati u SAD-u.

  Russell 2000
  Russell 2000 Index je podskup većeg Russell 3000 indeksa. Jedan je od najčešće korištenih indeksa,
  prihvaćen je kao pokazatelj za tvrtke malene kapitalizacije.

  Russell 1000
  Russell 1000 je dizajniran da prati većinu tvrtki velike kapitalizacije. Podskup je puno većeg Russell 3000 indeksa. Sastavnice Russell 1000 indeksa zaslužne su za 90%  transakcija na U.S. tržištima.

  INTERNATIONAL MARKET INDICES

  |

  London - FTSE Index

  Financial Times 100 Index (FTSE), indeks na LSE (London Stock Exchange).

  Brazil -- Bovespa Index
  Bovespa Indeks burze u Sao Paolu. (Sao Paulo Exchange).

  Njemačka - DAX Index
   DAX Index Frankfurtske burze (Frankfurt Stock Exchange).

  Francuska - CAC-40 Index
  CAC-40  indeks Pariške Burze (Paris Bourse).

  Hong Kong -- Hang Seng Index
   Hang Seng je vodeći indeks na  Hong Kong Stock Exchange.

  Singapur - Straits Times Index
  Vodeći Singapurski indeks.

  Južna Koreja - KOSPI Index
  Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) vodeći indeks Južne Koreje.

  Fractal Support and Resistance

  |


  Fractal indikator možemo koristiti za prepoznavanje maksimuma i minimuma (tops and bottoms) tržišta, prepoznavanje linija otpore odnosno potpore.

  Fractal Otpora je serija od najmanje  pet uzastopnih svjećica, ekstrem okružen s dvije (higher Low ) svjećice na jednoj strani, odnosno  (higher Low) na drugoj strani.

  Fractal Potpore je serija od najmanje pet uzastopnih svjećica, ekstrem okružen s dvije (lower High) svjećice na jednoj strani, odnosno dvije (lower High) svjećice na drugoj strani.

  Demark Trendlines Price Targets

  |  Demark Trend linije crtamo kroz Swing High odnosno Swing Low točke.
  Swing High  je lokalni maksimum, kojemu prethodi odnosno slijedi ga svijećica nižeg maksimuma.
  Swing Low je lokalni minimum, kojemu prethodi odnosno slijedi ga svijećica višeg minimuma.

  Probijanje Demark trend linije daje Buy odnosno Sell signale.

  Udaljenost od trend linije do najudaljenijeg ekstrema  istovjetna je udaljenosti  od mjesta probijanja trend linije do Profitnog cilja.    

  Na primjeru možete vidjeti dvije Demark trend linije i Profitne ciljeve koje one sugeriraju.

  ZEW Indicator of Economic Sentiment (Germany)

  |


  ZEW Economic sentiment je Leading Indikator s mjesečnom frekvencijom objave.
  Pokazuje prevladavajući sentiment 350 anketiranih financijskih analitičara, 
   glede razvoja očekivanih ekonomskih prilika u Njemačkoj šest mjeseci unaprijed.


  Nakon Rujanskog maksimuma (57,7) indeks pada peti uzastopni mjesec,
  izvještaj za veljaču sugerira da optimisti nadmašuju pesimiste s 45,1 posto,
  srednja vrijednost indeksa za posljednjih 20 godina iznosi 27,1 posto.

  Izračunavamo ga da od postotka ispitanika koji očekuju popravljanje ekonomskih prilika
  oduzmemo postotak ispitanika koji očekuju pogoršanje ekonomskih prilika.
  Ispitanici koji ne očekuju promjenu ekonomskih prilika izuzimaju se iz izračuna .

  Three Simple FX Trading Strategies

  |

  Trade Like a Professional

  |

  Rollover

  |

  Pip Values

  |

  Candlestick Formations

  |

  Short Term Trading (Market Depth)

  |  Ova, danas objavljeno  kao i druga video predavanja dostupna su putem poveznice Video Predavanja.

  Deflacija (Posljedice)

  |

  Suzdržavanje od trošenja
  Potrošači odgađaju potrošnju očekujući daljnji pad cijena u budućnosti.
  Rast duga
  Realna vrijednost dugova raste kad cijene padaju, umjesto potrošnje prihodi se koriste za prijevremenu otplatu dugova.
  Rast cijena zaduživanja
  Realne kamate rastu ako nominalne stope ne padaju zajedno s cijenama, pada potrošnja.
  Kamati na kredit pribraja se i stopa deflacije.
  Niže profitne marže
  Ako pad troškova ne nadmašuje pad cijena završnog proizvoda opadaju profiti kompanija.Povećava se nezaposlenost zbog smanjenja troškova. Niži profiti imaju negativni utjecaj na tržišta kapitala, cijene dionica padaju zbog očekivanog pada profita odnosno dividendi.
  Samopouzdanje i Štednja
  Pad vrijednosti imovine i nekretnina umanjuje samopouzdanje i povećava štednju iz predostrožnosti, stopa štednje raste u apsolutnim i relativnim odnosima.

  Samopouzdanje Potrošača i Poduzetnika umanjuje utjecaj Fiskalnih i Monetarnih mjera.

  Fiskalne
  Smanjenje poreza i rast potrošnje imaju za posljedicu kratkoročni rast potražnje i dugoročnog rasta zaduženja države.
  Rast duga ima za posljedicu smanjenje rasta u budućnosti zbog povećane potrebe refinanciranja duga,
  odnosno izaziva inflacijski pritisak u budućnosti.

  Monetarne
  Smanjenje kamatnih stopa
  Kamatne stope ne mogu pasti ispod nule. 

  Inflacija (Uzroci)

  |

  Inflacija može imati uzrok u nesrazmjeru između Ponude i Potražnje, utjecaju promjena valutnih tečajeva, promjeni cijena dobara i usluga.

  Uzroci inflacije mogu biti
  Rast ulaznih troškova (Cost Push)
  Uzrok inflacije mogu biti rastući troškove proizvodnje, podizanjem cijena poduzetnici prelijevaju rast cijene ulaznih inputa na potrošače.
  Postoji nekoliko razloga rasta troškova.
  Rast cijena uvoznih roba (Slabljenje domaće valute)
  Rast cijena rada
  Povećanje poreznih stopa
  Rast Potražnje (Demand Pull)
  Uzrok inflacije može biti narušen odnos ponuda-potražnja pri punoj zaposlenosti.
  Rast potražnje dovodi do rasta cijena.

  Uzrok može biti niz razloga obično se pojavljuju u istoj fazu ekonomskog ciklusa,
  Slabljenje domače valute
  Pogoduje rastu domaća potražnja i  izvoz, uvezeni proizvodi su nedostupniji domaćem stanovništvu, izvoz postaje konkurentniji.
  Smanjenje poreznog opterećenja  
  Raste domaća potražnja.
  Rast ponude novca
  Niska cijena zaduživanja.
  Rast Povjerenje Potrošača
  Brzi rast drugih ekonomija
  Generira povećanu potražnju za domaćim proizvodima.


  The wage price spiral – “expectations-induced inflation
  Rastuća Inflacijska očekivanja mogu uzrokovati inflaciju,
  zaposlenici zahtijevaju rast plaća kako bi  zaštitili kupovnu moć svojih prihoda,
  uzrokujući rast udjela cijene rada u cijeni gotovog proizvoda i posredno rast inflacije.

  Prosječna plaća(Average earnings)
  Produktivnost (Productivity) mjeri output po zaposleniku ili radnom satu.
  Rast produktivnosti  pomaže očuvanju niskih troškova proizvodnje.
  Ako plaće rastu brže od produktivnosti, raste trošak rada.
  Troškovi rada po jedinici proizvoda(Unit labour costs) je ključ određivanja srednjoročne inflacije.
  Pristiske na rast cijene izazivaju rast uvoznih cijena, cijena roba i povećanje poreznih stopa i nameta.
  Cijena (Prices) raste kad poduzetnici žele podiči profitne marže.
  Rast cijena je vjerojatniji tijekom rasta ekonomije.

  Business, Economy, Financial Cycles

  |


  LEADING INDICATORS
  • STOCK PRICES (% )
  • MONEY SUPPLY (%)
  • BOND YIELDS QUALITY SPREADS (RATIO BAA AND 10 YEAR BOND YIELDS)
  • YIELD CURVE (10 YEAR LESS RATE ON T. BILLS)
  • DOLLAR
  • PROPRIETARY INDICATOR


  COINCIDENT INDICATORS
  • ALL THE INFORMATION RELEASED ABOUT THE ECONOMY
  (orders, production, income, sales, employment)


  LAGGING INDICATORS
  • COMMODITIES
  • INFLATION (CONSUMER AND PRODUCER PRICES)
  • INVENTORIES AND INVENTORY TO SALES RATIO
  • UNIT LABOR COSTS
  • SHORT-TERM AND LONG-TERM INTEREST RATES
  • COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LOANS
  • CONSUMER INSTALLMENT CREDIT

  Marc Faber on US Bubble, Dollar; Gold, China

  |  Faber za Bloomberg  prognozira usporavanje ili pad Kineske ekonomije,
  video pogledajte ovdje Faber on China.

  Faberove katastrofične prognoze ne treba zanemariti no svakako ih treba uzeti s rezervom,
  mogu vam pomoći pri predviđanju  dugoročnih trendova i njihovoj kapitalizaciji.

  Rail Traffic (US)

  |


  Rail Time Indicators Izvještaj  koji objavljuje Association of American Railroads  (AAR) u Siječnju pokazuje pad prosječno prevezene količine tereta od 0.7 posto u odnosu na Siječanj 2009 godine.

  Ako isključimo ugljen,  količina prevezenog tereta  u Siječnju je za 11.3%  veća u odnosu na isti mjesec prošle godine, pozitivne stope rasta ostvarene su u  13 od 19 robnih kategorija.

  Tick Volume

  |

  Tick Volume  pomaže u procjeni volumena trgovanja tijekom trgovinskog dana kad  informacija o stvarno ostvarenom prometu  nije dostupan. Tick analiza daje broj  transakcija ili trgovina u određenom razdoblju.

  Spot FX brokeri daju podatke o ostvarenom prometu temeljem podatke o broju  ostvarenih trgovina (Tick) u nekom vremenskom periodu.

  Tick Volume i Volume nisu u izravnoj korelaciji odnosno mogu biti u  obrnutoj korelaciji.
  Manje  likvidno tržište = Više volatilnost = Više tick promjena

   Tick Volumen  pokazuje broj Tickova tijekom intervala naveden na Intraday grafikonu.

  Na primjer, ako pratite 5 minutni Intraday grafikon, Tick Volume daje  broj Tick promjena do  kojih je došlo unutar 5 minuta intervala.

  Andrews Pitchfork - Analiza

  |


  Za potrebe Fxcodebase.com foruma napravio sam Andrews Pitchfork - Analizu EUR/USD valutnog para.
  Koristim nestandardnu, modificiranu analizu, ishodište se nalazi na polovištu prijašnjeg vala. 

  Zlato - Linije Potpore

  |


  Konvergencija dvije linije podrške na 1050 dolara, alternativnu liniju podrške na 1025 dolara sugerira 200 dnevni pomični prosjek.

  Snažna kratkoročna linija otpora čini gornju granicu kratkoročnog korektivnog vala.

  Formirani Triangle uzorak širine otvora 225 dolara postavlja  uvjetni target na 1300 dolara.

  Porez na dohodak

  |

  Kupnja formulara za prijavu Poreza na dohodak nije potrebna.  

  Uštedite vrijeme i novac, skinite Excel kalkulator za izračun Poreza na dohodak i isprintajte vašu Poreznu prijavu.

  Kalkulator za izračun poreza na dohodak za fizičke osobe u obliku Excel datoteke možete dohvatiti klikom na sliku.

  Nafta - Elliot wave analiza

  |


  Ako izuzmemo Elliot wave uzorak nafta nudi  nadasve jednostavnu analizu,
  200 dnevni pomični prosjek uspješno je poslužio kao linija potpore. 

  Šesto mjesečni Target za Elliot val 5 nalazi se između 92,5 i 95 dolara,
  naravno ako SMA 200 nastavi pružati podršku. 

  Analiza je napravljena isključivo temeljem valne analize,
  na ovom vremenskom okviru nisam našao  niti jedan trenutno aktivan Buy signal.

  Bakar - Zona Potpore

  |

  Iznimno snažna zona potpore za Bakar formira se u uskom području između 267 i 285 dolara.
  Posebno čvrsta linija potpore nalazi se na doljnjem rubu ovog raspona,
  konvergencija 50 i 38,2 Fib. linije.
  Gornji rub raspona ocrtava već zaboravljena linija podrške na 285 dolara,
  uspješno je poslužila kao privremena linija podrške.
  Unutar raspona kao linija podrške nalazi se i 200 dnevni pomični prosjek.

  Uz  BDI, Bakar je najbolji  pokazatelj stanja svjetske ekonomije.

  Dow - Linije Potpore

  |


  Dow je jučer probio i posljednje područje potpore, Ichimoku Cloud.
  Sljedeća linije potpore nalaze se na 9500 sugerira je SMA 200,
  38,2 Fib. sugerira 9100 kao već nekoliko puta potvrđenu liniju otpora odnosno potpore.

  BDI - Završetak Korekcije?

  |


  Prosječno trajanje polovišta dva posljednja ciklusa (Low - High) bilo je oko tri mjeseca.
  Gledano u budućnost, sljedeća prekretnica bi se trebala dogoditi pod kraj Veljače.

  Nakon  ABC Elliot wave  korektivnog uzorka trebao bi uslijediti novi 12345 Impulse wave.

  Podršku i otpor daljnjem padu BDI-a pruža 50 postotni Fib. linija,
  odnosno linija potpore još iz vremena tržišnog minimuma.

  %B pokazuje da se BDI vraća unutar  Bollinger pojasa.

  Rast BDI u sljedećih nekoliko dana i posebno nekoliko tjedana izvjestan je.

  Ako se pad negativni trend nastavi ispod 2500 bodova, sljedeća linija potpore nalazi  se na 2250 bodova,
  potvrđuju je 61,8 Fib. linija odnosno valovi 1 i 4 prijašnjeg Impulse vala,
  kojima je ova linija već poslužila kao linija otpora odnosno potpore.

  Pad ispod 2250 sugerirao bi nastanak novog negativnog trenda.

  Vortex Indicator

  |


  Vortex Indicator, koristi odnos između današnjeg maksimuma i jučerašnjeg minimuma,
  za izračun VM+  odnosno  današnjeg minimuma i jučerašnjeg maksimuma za izračun  VM-  komponente.

  Pozitivni trend  VI+
  = ABS(Today's High - Yesterday's Low)

  Negativni trend VI-
  =ABS(Today's Low - Yesterday's High)

  Interpretacija  je slična  Directional Movement Index (DMI) indikatoru.


  Buy Signal 
  VI Bullish Crossover

  Sell Signal 
  VI  Bearish Crossover

   

  ©2009 Market Cycle Template by TNB