Krivulja prinos (Yield Curve)

|


Krivulja prinos (Yield Curve) je prikaz prinosa obveznica iste kvalitete, od najnižeg do najvišeg dospijeća (maturity).
 Tipična krivulja prinosa temelji se na odnosu Prinos-Dospijeće  risk-free vrijednosnih papira US riznice.

Povijest nas uči da prinos raste kako se produžuje vrijeme do dospijeća,  nagib (Slope) je pozitivan.
Pozitivni nagib krivulje sugerira da  investitori očekuju ekonomski rast praćen  rastom inflacije.
Očekivanje viših stopa inflacije  temelji se na očekivanju restriktivne monetarne politike i podizanja kratkoročnih  kamatnih stopa u budućnosti  kako bi se usporio ekonomski rast  i smanjili inflatorni pritisci.

Premije na rizik povezana s neizvjesnošću oko budućih stopa inflacije i rizika buduće vrijednosti kapitalnih priljeva. Investitori za povećanu izloženost riziku traže više stope prinose za dospijeća dalje u budućnost.

Postoje tri osnovne konfiguracije krivulja prinosa, razlikuju se po razini kamatnih stopa  kao i općim gospodarskim uvjetima.
Pozitivna(Steep).
Kratkoročne kamatne stope su niže od dugoročnih.

Prinos 20 godišnjih obveznica nadmašuje prinos 3 mjesečnih obveznica,
sugerira skori oporavak ekonomije, tipičan je za početak ekonomske ekspanzije (kraja recesije).
Ekonomska stagnacija snižava  kratkoročne kamatne stope,
stope počinju rasti s početkom oporavka kao posljedica rasta potražnje za kapitalom, rasta ekonomske aktivnosti.

U Siječnju 2010,  razlika između  2 i 10 godišnje krivulje prinosa iznosio je 2.90 postotka, najviša razlika ikada.

Neutralna(Humped) 
Kratkoročne i Dugoročne kamatne stope su izjednačene.
Signalizira ekonomsku neizvjesnost.

Negativna (Inverted)
Kratkoročne kamatne stope su više od dugoročnih.
Može biti koristan alat za predviđanje budućeg zdravlja ekonomije.

U normalnim uvjetima, dugoročni investitori pristaju na niže prinose ako vjeruju da će u budućnosti uslijediti usporavanje ekonomske aktivnosti ili  njezinog pada.

Inverzna krivulja prinosa uspješno je detektirala  6 od 7 usporavanja ekonomske aktivnosti od 1970.

Možemo je koristiti kao vrijedan alat za predviđanje recesije 2 do 6 kvartala unaprijed.
Negativna krivulja prinosa sugerira da tržište vjeruje da je stopa inflacije ostati niska.
Prinos obveznica nadmašuju gubitak kapitala ostvarene zbog  inflacije.

Tehnički faktori, bijeg u sigurnost, globalne ekonomske ili valutne prilike mogu uzrokovati rast potražnje za obveznicama dužeg vremena okvira, uzrokujući pad dugoročnih prinosa.

Negativni nagib krivulje, deflacija čini trenutne priljeve kapitala manje vrijednim od budućih priljeva.

Variation Index (iVar)

|

Variation Index koristimo za određivanje dinamike kretanja cijene.

Variation Index < 0.5  - Trending Market
Variation Index > 0.5  - Flat Market

Ekstremni minimum prethodi korekciji,  kraju dosadašnjeg trenda.
Ekstremni maksimum prethodi početku značajnog trenda.

Idle Cellular Fleet Projections

|

AXS-Alphaliner projekcije sugeriraju značajniji pad neiskorištene nosivosti brodova za prijevoz kontejnera tek sredinom 2012 godine odnosno potpunu oporavak tržišta (svjetske trgovine) tijekom 2013 godine. 

Vector

|


Vector je još jedan od indikatora koje sam osmislio i napisao za Marketscope platformu.

Crossover Vectora i nulte linije generira Buy i Sell signale.
Buy - Vector > 0
Sell - Vector < 0

Istovremeno su prikazana dva Vector indikatora, sporiji (crvena) i brži (zelena) linija.

Kad brži vektor u potpunosti prekriva sporiji nalazimo se u ranoj fazi nastajanja novog trenda.
Slabljenje trenda sporiji Vektor prevladava brži, trend se nastavlja zbog inercije.
Prestankom djelovanja inercije na kretanje tržišta, inercija je prezentirana sporijim Vector indikatorom, postoje preduvjeti za nastajanje novog trenda, trend je prikazan brzim Vector indikatorom.

Izračun pojedinih vektora
Vector (Slow) = ( Vector(2) + Vector (4) + Vector(8) + Vector (16) ) / 4
Vector (Fast) = ( 0,50*Vector(2) + 0,25*Vector (4) + 0,125 Vector(8) + 0,0625* Vector (16) )

Izračun pojedinih komponenti vektora
Vector(i) = Close (n) - Close(n-i)

ATA Truck Tonnage Index

|


ATA Truck Tonnage Index služi kao barometar stanja US ekonomije,
predstavlja gotovo 70 posto tereta prevezenih svim vrstama prijevoza.
Slično kao i BDI pratim ga kao indikator budućeg oporavka ekonomije.


Truck Tonnage Index  nastavlja s visokim stopama rasta.
Nakon 106.2 u Studenom u Prosincu je Indeks dosegnuo 108,4.

Ifo Business Cycle Clock

|
Ifo Business Cycle Clock je pokušaj prezentacije faze poslovnog ciklusa,
trenutnih poslovnih prilika, odnosno očekivanja za sljedećih šest mjeseci.

Siječanjski izvještaj govori o daljnjem poboljšanju očekivanja odnosno trenutne poslovne  situacije.

Broker types

|

Institucionalni Market Maker
Na Interbank tržištu za svaki "major" valutni par postoji jedan ili dva primarna market maker-a koji osiguravaju likvidnost tržišta. 

Institucionalni
Direktni pristup Forex tržištu imaju samo velike banke.

Institucionalni Retail
Obično su to Retail brokeri velikih banaka. Imaju izravniji pristup Forex tržištu od većine Retail brokera, osiguravaju  povoljnije spreadove. Kapitalni zahtjevi  su im obično veči  od Retail brokera.    

Retail
Pristup Forex tržištu ostvaruju putem banaka poje imaju pristup tržištu ili putem posrednika.
Ostvaruje profit putem spread-a (razlici između Buy i Sell cijene).

Bucket Shops
Nisu povezani s stvarnim Forex tržištem, ne zadaju naloge na stvarnom tržištu.
Koriste futures odnosno opcijske ugovore za zaštitu svojih pozicija.
Zauzimaju (book) pozicije suprotne pozicijama svojih klijenata, klade se protiv klijenta.
Ostvaruju profit od gubitaka svojih klijenata.

Ovisno o tome imaju li direktan pristup tržištu ili koriste "in house" trading metode,
razlikujemo Dealing desk i No Dealing desk brokere.

Opis Interbank tržišta možete vidjeti u postu Fx InterbankMarket.

Order Types

|


Market Order
Buy ili Sell nalog po trenutnoj cijeni.

At Best (Sigurno zadavanje)
Vaš nalog će biti izvršen, ispunjen po trenutnoj najboljoj dostupnoj cijeni.

Market Range (Sigurnost cijene)
Vaš nalog će biti izvršen, samo unutar definiranog raspona, udaljenosti od trenutne cijene.


Close Order
Otvorenu poziciju možete zatvoriti postavljanjem naloga iste veličine suprotnog predznaka.
10K EUR/USD Long poziciju zatvaramo postavljanjem 10K EUR/USD Short naloga.

Entry Order
Postavlja Buy ili Sell nalog po cijeni koja se razlikuje od trenutne cijene. Nalog se automatski provodi kad tržište dosegne postavljenu vrijednost. Nalozi mogu biti vremenski ograničeni.

One Cancels the Other Order (OCO)
One Cancels the Other Order OCO nalog tvore dva uvjetno povezana naloga. Izvršavanje jednog naloga, drugi se briše.

Good 'Till Canceled (GTC)
Good Till Canceled (GTC) nalog ostaje aktivan do opoziva.

All Or None (AON)
Nalog se ispunjava u potpunosti ili se ne ispunjava.

Fill Or Kill (FOK)
Nalog se ispunjava trenutno i u potpunosti ili se briše.

Immediate Or Cancel Order (IOC)
Dijelovi naloga koji nisu izvršeni trenutno brišu se.

Time limit order a.k.a. Time Order
Nalog koji se briše ako se ne izvrši unutar definiranog vremena.

End Of Day Order (EOD) a.k.a Good For the Day Order
Nalog ostaje aktivan do kraja trgovinskog dana.

Limit Order
Zatvara pozicija  koje su dosegnule definirani profitni cilj.

Stop Order
Ograničava ostvareni kapitalni gubitak.

Stop Entry
Uvjetni nalog koji  aktivira Buy ili Sell na nepovoljnijim razinama,
nalog se izvršava  kad i ako tržište dosegne  Stop razinu.

Limit Entry
Uvjetni nalog koji  aktivira Buy ili Sell na povoljnijim razinama,
nalog se izvršava  kad i ako tržište dosegne  Limit razinu.

Net Stop Order
Net Stop nalog koristimo za upravljanje rizikom.
Nalog automatski zatvara sve otvorene pozicije u predmetnom valutnom paru.
Net Stop Order zadajemo zadavanjem Stop naloga u "Summary" prozoru.

Net Limit Order
Net Stop nalog koristimo za realizaciju ostvarenih profita pozicija koje su dosegnule profitne cilj.
Net Limit nalog automatski zatvara sve otvorene pozicije u predmetnom paru.

EUR/USD Multi Wave analiza

|

Kako bi popularizirao odnosno testirao Multi Wave analizu, odlučio sam objavljivati tjedne analize koristeći ovaj indikator, metodu analize.Na H1 vremenskom okviru vidimo da je Zaključna cijena odnosno MWA 12 (zelena) našli potporu u MWA 25 (crvena).  MWA 6, 12, 25 i 50 imaju pozitivni trend.


Na H8 vremenskom okviru za očekivati je Cross MWA 6 i MWA 12, Buy signal, potvrda dobivenog signala bio bi rast zaključne cijene iznad MWA 25, trenutno je to 1,4250. Iako je većina komponenti i dalje negativna, probijanje zaključne cijene iznad MWA 50 indikativna je.

Analiza EUR/USD

|Kraj korekcije za Eur/Usd ?

Vremenski okvir analize - 8H
Valuti Par - EUR/USD

Iako ja 1H vremenskom okviru EUR Bollinger Band Percentage Oscilator daje oversold indikaciju.
H8 odnosno Daily pokazuju potencijalni Bullish setup.
Potvrda ove indikacije za H8 odnosno Daily bila bi probijanje Gann hilo activator (HGLA) linije.

Najbliže Buy indikaciji nalazimo se na H8 vremenskom okviru, na kojem se nalazimo u Chaos Theory Zoni, odnosno Bollinger Band Percentage Oscilator  pokazuje da se još nalazimo u Entry zoni,
TSI Cross daje Buy indikaciju.

Želite li čekati potvrdu  Gann hilo activatora vaše Buy naloge postavite na 1,4180.

1H- Hold Long (moguća korekcija)
8H- Buy, Close Short
Daily - Hold Long, Close Short

Schaff Trend Cycle Oscillator (STC)

|Schaff Trend Cycle je od strane Stochastic algoritma modificirani MACD,
dobiveni rezultat dodatno se izglađuje pomoću Wilders algoritma.

Prednost korištenja Schaff Trend Cycle Oscillatora, daje ranije signale u odnosu na izvorni MACD.

 Period (Cycle) postavljamo na polovicu perioda ciklusa.

Schaff Trend Cycle pomaže identificirati
1. Smjer Trend ciklusa
2. Ekstreme (Tops and Bottoms) unutra Trend ciklus.

STC raste - Trend ciklus raste
STC pada - Trend ciklus pada

Buy i Sell signali generira Crossover Schaff Trend Cycle Oscillatora s 25 i 75 linijom.

(Death by) Minimal Margin Requirement (MMR)

|Balance pokazuje vrijednost sredstava na računu, realiziranih pozicija, bez pripisivanja tekućih nerealiziranih profita i gubitaka za otvorene pozicije.

Equity pokazuje tekuću (floating) vrijednost sredstava na računu, uključujući i tekuće nerealizirane profite i gubitke za otvorene pozicije.
Zatvaranjem svih otvorenih pozicija, Equity postaje Balance, zaključavamo, realiziramo tekuće, ostvarene profite/gubitke.
Equity = Used Margi + Usable Marginn

Used Margin (UsdMr) pokazuje iznos kapitala koji je trenutno potreban za održavanje otvorenenih pozicija.

Margin Call nastupa kad Equity sastavnica padne ispod zadanog UsdMr
Equity <  UsdMr

1% Margin na $500,000 (5 lots) zahtjeva Minimal Margin Requirement od 5,000 dolara
Promjena broja otvorenih pozicija mijenja UsdMr.

Usable Margin  (UsblMr) pokazuje iznos kapitala (Equity) koji se trenutno ne koristi za održavanje otvorenih pozicija.
Iskoristivi Margin nam govori koliko nam kapitala stoji na raspolaganju za, Otvaranje novih pozicija, Pokriće eventualnih gubitaka trenutno otvorenih pozicija, kad i ako tržište krene protiv vaših pozicija.

Usable Margin = Equity - Used Margin

Usble Mr% pokazuje postotak iskoristivog pokrića kao postotak tekućeg kapitala (Equity).

Margin
Margin je kolateralna koji  nositelj pozicije, vrijednosnice, opcije,  futures ugovora,  mora uplatiti za pokriće kreditnog rizika. Koristimo ga za kupnju ili prodaju Long ili Short vrijednosnica ili opcija.

Kolateral može biti  u obliku gotovine ili vrijednosnih papira, deponiranih  na margin račun.

Minimal Margin Requirement (MMR) je potrebno pokriće za otvaranje jedne pozicije.
npr. Za otvaranje 1 Pozicije od 1000 dolara potrebno je pokriće od 2,5 dolara.
 Lot Size  = MMR * Leverage
odnosno, Trading Leverege jednak je,
Leverage=Lot Size / MMR


Minimal Margin Requirement (MMR) se može razlikovati od Brokera do Brokera, tržišta do tržišta, tipa i vrste vrijednosnice.

MMR je može značajno razlikovati između pojedinih vrijednosnica ili između dva valutna para.

Minimal Margin Requirement se može razlikovati ovisno o dali MMR koristimo za otvaranje ili održavanje pozicije.

npr. Initial Margin Level (5%), Maintenance Margin Level (3%), Liquidation Margin Level (1%)
Initial Margin: MMR x 5 x lots traded
Maintenance Margin: MMR x 3 x lots traded
Liquidation Margin: MMR x lots traded

WOLF WAVES

|Wolf Waves uzorak čini pet valova, pokazuju borbu ponude i potražnje u postizanju ravnotežne cijene (equilibrium).

Pravilno identificiran, Wolfe waves možemo koristiti za predviđanje cijene ravnoteže između ponude i potražnje.

Valovi  3-4  nalaze se unutar kanala definiranog  s 1-2
Valovi 1-2  i  3-4 su simetrični
Val 5 probija Liniju trenda Definiranu valovima  1 i 3, definira Entry zonu.

Povlačenjem Trend Linije između valova 1 i 4 dobijemo  očekivanu cijenu ravnoteže.


Minimum postignut krajem Studenog Wolf Waves uzorak  je sugerirao još sredinom Listopada.

Isti valutni par, drugi vremenski okvir, Wolf Waves uzorak sugerira Target za NZD/JPY za sljedećih nekoliko sati odnosno dana.

Multi Wave Analysis (MWA)

|


Zahvaljujuči pomoći entuzijasta s FXcodebase.com nepunih sedam dana nakon što sam formalizirao teoretsku osnovu, konceptualnog indikatora, MWA indikator doživio je svoju implementaciju. Štoviše napisao sam i pripadajući oscilator. Indikator je trenutno dostupan samo na Marketscope 2.0 paketu. Dostupan je putem FXcodebase.com portala odnosno putem zahtjeva upućenog putem Contacta.

Cjelovita teorijska osnovu indikatora previše se složena pa je neću iznositi ovom prilikom, 
opširniji opis i način izračuna objavljen je u postu Multi Wave Analysis

Buy/Sell
MWA 3 Cross MWA 6
MWA 6 Cross MWA 12
MWA12 Cross MWA 25
MWA25 Cross MWA 50
MWA50 Cross MWA 100
MWA100 Cross MWA 200

Buy i Sell signale generira crossover kraćeg MWA preko dužeg,  predmetni WMA trebaju pokazivati isti smjer.

Signalna linija MWA oscilatora je nulta linija.

Predlažem korištenje MWA indikatora na sljedeći način,
Signal generira Crossover MWA 3  i  MWA 6, Potvrdu daje kombinacije, Crossover zaključne cijene i MWA 12 i %B ispod 25 posto.

CFTC Proposal To Limit Forex Leverage to 10:1

|Iako osobno nisam ugrožen, ako prođe CFTC prijedlog pitanje je vremena kad će slična pravila prihvatiti i europski regulatori.

CFTC dokument dostupan putem linka CFTC.

Kaj da velim, pišite svom kongresmenu, potpišite peticiju,
kako ovaj prijedlog ne bi ugledao svjetlo dana.

The King is dead. Long live the King.If you disagree with the CFTC proposal to restrict leverage across the board to 10 to 1 leverage, you may submit your comments to
secretary@cftc.gov.
Include “Regulation of Retail Forex” in the subject line of the message and the identification number RIN 3038-AC61 in the body of the message.
Also, with the identification number RIN 3038-AC61, you can submit your comments by any of the
following methods:

Fax: (202) 418-5521.

David Stawick, Secretary,
Commodity Futures Trading Commission, 1155, 21st Street, N.W., Washington, DC 20581.
Courier: Same as Mail above.

All comments received will be posted without change to http://www.cftc.gov, including any personal information provided.

Trading room

|

Razmišljate li o opremanju vašeg Trading room-a, nabavi potrebnog software-a odnosno hardvera,
ovo su moje preporuke, umjesto na brzinu, koncentrirajte na sigurnost i Redundantnost komponenti,
(Internet pristup, Hard Disk, Napajanje). Broj i veličinu monitora, veličina je posebno važna ako koristite widescreen monitore.Trading platform

Dual monitor video card (Minimum)
3 Hard Diska (Raid 5)
Solid State Disk(Opcija)
min. 2 Monitora 23"
Quad LCD Multi-Monitor Array (Preporuka)
Redundantno napajanje
Besprekidno napajanje (UPS)
Internet pristup
DSL linija
Mobile Internet priključak(Alternativni internet pristup)

Laptop ili Stolno računalo (Backup)

Charting Package ( Pattern recognition i Back Testing mogučnosti)

Data & News Feads

News Agregator

Monitor ili TV prijamnik (Max Tv, Satelit ili Kablovska)

Iako većina potrebnog software-a, Data i News Fead-ova ima svoju freeware alternativu,
kvalitetu se koji put isplati dodatno platiti.

Kolika će pak biti vaša investicija u Hardware ovisi o tome jeste li Part ili Full Time Trader.

Ako imate pitanje oko izbora potrebnih komponenti ili software-a kontaktirajte me putem Contact Form podstranice.

Harmonic Patterns (Explained)

|


Harmonic Patterns povezuje Elliot Wave  teoriju s  Fibonacci retracements nivoima.
One koji žele znati više sve uzorke i pripadajuće Fib. razine mogu naučiti u  Postu  Harmonic Price Patterns.
Osobno brigu o traženju odgovarajućih uzoraka prepuštam trgovinskoj platformi.

Ako Harmonic uzorak rastavimo na njegove sastavne dijelove, dobijemo impulse, valove u smjeru trenda i
corrective valove u  suprotnom smjeru.

Nakon impulse vala  A slijedi niz  korektivnih valova, B i D koje prati nastavak prijašnjeg trenda.

Entry zona nalazi se neposredno uz dno/vrhunac vala D,
ovisno o vrsti  Harmonic uzorka,  Entry Stop naloge smještamo iznad/ispod vala D.Primjer Bearisch Gartley uzorka.

Legalizacija Forex-a ?

|


Dana 17. prosinca 2009. Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Narodne novine", br. 153/2009) kojom se, između ostalog, od 1. siječnja 2010. stavlja van snage članak 42. stavak 6. Zakona.
U skladu s time, od tog datuma rezidenti mogu slobodno obavljati kupoprodaju deviza u inozemstvu kod nerezidenata koji u skladu s propisima određene zemlje mogu obavljati takve poslove.

Nadalje, rezidentima i dalje nije dopušteno otvarati račune u inozemstvu osim za namjene koje je propisala Hrvatska narodna banka svojom Odlukom o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu ("Narodne novine", br. 111/03, 189/04 i 124/06 - u nastavku teksta Odluka). Navedena restrikcija ostaje na snazi do 1. siječnja 2011. godine, a što je utvrđeno člankom 4. Uredbe.

Budući da Odluka ne predviđa izdavanje odobrenja za otvaranje računa u inozemstvu radi kupoprodaje deviza u inozemstvu, rezidenti ne smiju otvoriti račun u inozemstvu za tu namjenu.
Međutim, rezident može putem domaće banke obavljati kupoprodaje deviza u inozemstvu uplatom sredstva izravno na račun nerezidenta koji obavlja takve poslove u inozemstvu. Navedene doznake mogu se izvršavati bez ograničenja u iznosubez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje osnovu plaćanja te koji može potvrditi da dotični posao nije fiktivan ili simuliran (npr. zaključnica o kupoprodaji s naznačenim datumom valute izvršenja).

mr. sc. Marcela Kir

direktorica Direkcije
Ako je netko vlada ovim pravnim besmislicama neka neka mi pošalje tumačenje ovog dokumenta.

Predmetna odluka dostupna je putem sljedećeg linka.
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u Inozemstvu

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za otvaranje deviznog računa u inozemstvu u sljedećim slučajevima:

III. 3) Za polaganje garantnog depozita ako strani partner to uvjetuje ili propis
određene zemlje na to obvezuje, uz podnošenje preslike jednog od sljedećih
dokaza: ugovora, zahtjeva stranog partnera, prijevoda propisa strane zemlje
ili uvjeta iz raspisane licitacije.

Sredstva s računa garantnog depozita mogu se koristiti za ulaganja u
vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine ako se tom
financijskom imovinom ostvaruje garantna svrha depozita i ako ostali propisi
dopuštaju rezidentima takva ulaganja.

FX Strategije - GANN HiLo Activator in Chaos Zone

|


Kao što se vidi na ovom grafikonu ova strategija daje gotovo savršene signale.
Preduvjet strategije je da se tržišta nalazi u Zoni,
Chaos Zone je situacija kad su  Awesome Oscillator(AO) i Acceleration Deceleration Oscillator(AC) zelene boje.

Buy
Close > GANN HiLo Activator
Sell
Close < GANN HiLo Activator
Stop Loss naloge postavljamo na GANN HiLo Activator liniju.

Stop Loss Orders (Impulse vs corrective waves)

|

Image and video hosting by TinyPic 

  • Valove 1, 3, 5 zovemo 'impulse waves', odnosno oni su 'minor up-waves in a major move'.
  • Valove 2 i 4 predstavljaju 'corrective', odnosno 'minor down-waves in the major move'.
Post  Elliott wave theory detaljnije obrađuje vrste tržišnih valova.

Strategije postavljanja Stop Loss naloga razlikuju se ako trgujemo u smjeru dugoročnog trenda ili kratkoročne korekcije.

Impulse waves - Zaštita kapitala
Strategija postavljanja Stop Loss odnosno Trailing Stop naloga treba biti konzervativna,
pošto trgujemo u smjeru dugoročnog trenda, prvenstveno okrenuta zaštiti kapitala,
treba pratiti doljnji rub dugoročnog cjenovnog kanala,
osiguravajući zaštitu pozicija od prijevremenog zatvaranja.

Position trading strategije u smjeru dugoročnog trenda najbolje rezultate daju kad nisu okrenute ostvarenju kratkoročnih profita,
već postupnom povećanju broja otvorenih pozicija.

Corrective waves - Zaštita Profita
Strategija postavljanja Stop Loss odnosno Trailing Stop naloga treba biti agresivna,
pošto trgujemo u smjeru kratkoročne korekcije, osim zaštite kapitala treba osigurati ostvareni profit.

Početna pretpostavka Swing ili Day Trading strategija u smjeru suprotnom od smjera dugoročnog trenda,
korektivni valovi su ograničenog vremenskog dosega odnosno
tržište će se vratiti dugoročnom trendu.
Stop Loss nalozi trebaju osigurati što je veći postotak ostvarenog profita.

Fibonacci Convergence or Confluence

|

Fibonacci Convergence je pojava konvergencije dvije ili više retracements/projections Fib. linije  u relativno uskom pojasu. Fibonacci retracements/projections  linije povlačimo iz više različitih maksimuma i minimuma.

Koristimo ih za određivanje potencijalne zone promjene trenda.Tržište nalazi potporu u području konvergencije 50 postotne Fib. linije od  AC,
odnosno 78.6  postotne Fib. linije od BC ekstrema.

Opisana metoda primjenjiva je na svim vremenskim okvirima.

Pivot point overlapping sličan je koncept preklapanja više Pivot Point razina više vremenskih okvira.
Iznimno snažne razine potpore formiraju se na mjestima konvergencije, potvrde Fib. i Pivot Point linija.

Gann composit chart (Encapsulation)

|Multi-TimeFrame Encapsulation  omogućava istovremeni prikaz  Dnevnih, Tjednih i  Mjesečnih Gann Swing uzoraka.

Podudaranje Dnevnog i Tjednog Gann Swing Slop uzorka ukazuje na postojanje jakog trenda.
Podudaranje Dnevnog i Tjednog Gann Swing Trend uzorka ukazuje na postojanje vrlo jakog trenda.

Početne odnosno zaključne cijene zajedno s  maksimumima i minimumima nekog razdoblja, mogu se čitati kao Japanske svjećice.

Prilikom istovremenog korištenja više vremenskih okvira ne smijemo zaboraviti pravila koja moramo poštivati.
1. Svaki vremenski okvir ima svoju strukturu
2. Duži vremenski okvir ima prioritet nad kraćim
3. Uzorci kretanje cijena na kraćem vremenskom okviru poštuje uzorke dužeg
4. Razine potpore / otpora dužeg vremenskog okvira potvrđuju razine potpore / otpora kraćeg.
5. Trend prisutan na dužeg vremenskog okviru pomaže nam pri određivanju trenda .
6. Kaotičan i besmislen uzorak na jednom vremenskom okviru postaje smislen i uređen na drugom.


Post Multiple Time  Frames detaljnije opisuje probleme istovremenog korištenja više različitih vremenskih okvira. 

Gann Swing Trading Basics

|

Kako bi razumjeli Gann Swing Trading teoriju trebamo znati raspoznati  sljedeće uzorke.


Dvije uzastopne Higher High svjećice indiciraju Upswing.

Dvije uzastopne Lower Low svjećice indiciraju Downswing.

Razdoblja Uptrenda naznačena su punom linijom, razdoblja negativnog trenda naznačena su isprekidanom linijom.


Rast tržišta iznad prijašnjih vrhunca (peak) označava početak Uptrenda.

Promjena trenda prilika je za ulazak u  Long poziciju.


Pad tržišta ispod prijašnjih dolina (valley) označava početak Downtrenda.

Promjena trenda prilika je za ulazak u  Short poziciju.Neuspjeh probijanja prijašnjih dolina (valley) sugerira nastanak linije potpore.

Break ispod  Valley linije potpore prilika je za ulazak u Short poziciju.

Neuspjeh probijanja prijašnjih vrhunaca (peak) sugerira nastanak linije otpora.

Break iznad Peak linije otpora prilika je za ulazak u Long poziciju.
Važno je razlikovati Trend od Slope uzorka.


Slope (Kosina, Padina) je trenutni smjer Swing uzorka.

Primjer Gann Swing Trading grafikona


Gann swings indikator koristimo zajedno s Gann hilo activatora indikatorom.

Gann hilo activator indikator  opisan je u segmentu posvećenom indikatorima, odnosno  Gann swings & gann hilo activator strategiju u segmentu posvećenom strategijama.

Postavljanje Entry Naloga

|
Pravilno pozicioniranje vaših naloga osigurava rast profitabilnosti i istovremeno smanjuje rizik kojemu ste izloženi.

Pozicije  postavljate uz rub uzlaznog cijenovnog kanala unutar Entry (Supply ) zone,
zaštitne stop naloge postavljate neposredno izvan cjenovnog kanala.

Kako bi se dodatno zaštitili od rizika promjene trenda i probijanja kanala Entry,
pozicije pozicionirajte tako da okomita (žuta) linija na Entry zonu otvorene pozicije,
siječe Entry (plavu) liniju  unutar Exit zone primarnog trenda ili neposredno iznad nje.

Cjenovni kanal pruža zaštitu vaših već otvorenih pozicija, novootvorenom pozicijom izlažete se riziku koji je jednak Entry Stop nalogu.

Probijanje kanala prilika je postavljanje Break Out naloga.

Bollinger Bands  Percentage  jedan je od indikatora koji vam može pomoći pri vrednovanju potencijalnih prilika, pozicije postavljajte unutar deset posto od rubova kanala.

Volatilnost - Elementarna Nepogoda

|Volatilnost je jedan od elementarnih nepogoda, koju želite izbjeći.
Investitorima s manje iskustva povećana se volatilnost može činiti kao sjajna prilika za generiranje profita,
no istina je da za dana povećane volatilnosti najveći profit ostvare upravo brokeri.

Ranije sam opisao nekoliko strategija koje možete koristiti u ovakvim prilikama.

Kako bi izbjegli pojačanu volatilnost,  izbjegavajte trgovanje valutama  na dane značajnih objava,
današnji primjer, rast Eura prema dolaru od gotovo 150 pip-a. nakon objave Non-Farm Employment Change podataka.

Unatoč primamljivoj potencijalnoj "propuštenoj" zaradi, danas sam se odlučio skloniti od nevere u AUD/NZD valutnom paru, razlog nisam se mogao u potpunosti posvetiti trgovanju.

Gann Swings & GANN HiLo Activator

|


GANN HiLo Activator nam služi kao Signalni indikator odnosno za Trailing Stop potrebe.

Isprekidana linija označava razdoblja negativnog trenda,
puna linija označava razdoblja pozitivnog trenda (Uptrend).

Basic Gann Swing Plan
Potrebni preduvjeti
Gann Swings Chart indicira Uptrend

Buy 
GANN HiLo Activator > Close
Gann Swings Chart - Downtrend -> Uptrend

Professional Gann Swing Plan
Trand trading
Potrebni preduvjeti
Gann Swings Chart pokazuje punu liniju
Buy Close > GANN HiLo Activator

Contra Trand trading
Potrebni preduvjeti
Gann Swings Chart pokazuje isprekidanu liniju
Buy Close > GANN HiLo Activator

Sell
Primjenjuje se obrnuta logika.

Special Trading rule
Otvorite pozicije u smjeru probijanja HiLo Activator višeg perioda

Profit Protection
GANN HiLo Activator Protection Stop nalozi
38,2 Retracement rule

Međusobnu potvrda Gann swings i Gann hilo activatora iskoristite otvaranje pune pozicije,
konflikt ova dva indikatora prilika je za otvaranje 1/2 standardne pozicije.

Reserves - Dollar Share Declines

|


65% Kineskih rezervi denominirano je u dolaru.  

Multi Wave Analysis

|

Using the Dow  Data as a basis I made this chart, moving averages I drew differs from the usual moving averages.


The next indicator that I suggest was never developed for any other platform.
I call it Multi Wave Analysis, name proposals are welcome.

You can noticethat the modified 12 and 25 moving averages have reaches a value higher than the maximum closing price for that period, the reason, the price moves below the short-wave, the moving average continue to grow, but due to changes in market conditions, momentum, inertia, or the fundamental data, price did not continue its growth.

Simplified, moving average with a larger period is the baseline for a shorter period moving average, shorter period moving average, fluctuated around a longer period moving average.
Unlike moving average, which followed the closing price, modified moving averages predict price trends, and indicate, the deviation from the defined wave.

Idea that have led me in developing this indicator is to try to distinguish waves of different amplitude and
period.

Review of individual  Mwa analysis components.

Buy and Sell signals are generated by 0 line crossover. 

Review of standard moving averages


200 day moving average is the same for both situations.

Buy and Sell signals are generated by crossover Shorter WMA THROUGH long, longer WMA, must be facing in the same direction as the shorter.

Rules are simple,
Buy/Sell
MWA12 Cross MWA 25
MWA25 Cross MWA 50
MWA50 Cross MWA 100
MWA100 Cross MWA 200

Close the position when the moving average cross back

If the trend is strong, you can use 50 moving average as an area of support for 25 and so on.

WMA12 can be used for early indication of the trend changes.


As a basis, I suggest the ordinary 200 period moving average, tag it SMA200,
Deduct obtained SMA200 from the closing price
Residual = Close - SMA 200

Calculate a 100 period moving average of Residual,
and deduct it from Residual
Residual = Residual - SMA100 of Residual

Procedure must be repeated for 50, 25 and 12 period

Draw the following curves, SMA200, Close,
MWA (100) = SMA200+SMA100 of 200Residual
MWA (50) = SMA200+SMA100 of 200Residual + SMA50 of 100Residual
MWA (25) = SMA200+SMA100 of 200Residual + SMA50 of 100Residual + SMA25 of 50Residual
MWA (12) = SMA200+SMA100 of 200Residual + SMA50 of 100Residual + SMA25 of 50Residual + SMA12 of 25Residual

Advantages of these modified moving average is obvious, at least to me,
earlier detection of changes in trend precise support and resistance definitions,
To achieve better results use variable length moving average, which are automatically adjusted to the length of the cycle of individual waves.

January Barometer

|

January Barometer teorija govori ako S & P 500 raste u mjesecu siječnju, burze će također rasti i ostatak godine. Drugim riječima, siječanj  koristimo kao indikator za prognoziranje cijele godine.

 Stock Traders Almanac govori da se siječanjski Barometar pokazao relativno precizan u svojim predviđanjima. Na primjer od 1950-2003, S & P je u siječnju rastao 34 puta,
30 puta siječanjski Barometar  pravilno je prognozirao rast tržišta do kraja godine.

 Dakle, Siječanjski Barometar ima 88 postotnu  stopu uspjeha.

Mnogi faktori mogu utjecati na siječnja Barometar, kao što je nova predsjednička godine.
Pristalice siječanjskog  Barometar koriste poznati Yale Hirsch izraz, "As January goes, so goes the year."

Unatoč visokom postotku uspješnih prognoza, neki investitori uzimaju siječanjski Barometar s rezervom, smatraju ga mitom kojemu se ne može vjerovati ili ga tretirati kao činjenicu.

BookShelf

|Programiranje

|

Wealth Lab Indicators
Trader Online Pl
Iqbroker Indicators
Metastock-Chart-Indicator-Formulas
Metatrader 5
Codebase MQL4
Purebeam Decompile (ex4 to mq4)
FXCM Trading Station II - Market Indicator
Think Scripter Indicator Roundup
Chart charting - Indicators
Paritech Custom Indicators
Wisestocktrader
TS Knowledgebase
Csidata Studies
Stockworm
Visualchart
Omnitrader
MT4 & MT5 Indicators
Conceptforex.com
Forexcodesource

Edukacija

|

Polaznicima osiguravamo svu potrebnu infrastrukturu, edukacijske materijale i  potrebno znanje na uspješni početak samostalnog trgovanja na valutnim tržištima (Forex), trgovanja CFD ugovorima (Zlato, Nafta, Indeksi).

Teme seminara mogu biti prilagođene potrebama polaznika, obuhvaćaju Forex, Tehničku analizu, Tehničke Pokazatelje, Japanske Svjećice, Makroekonomske indikatore, Evaluaciju i Sentiment tržišta, Trgovinske strategije i Fundamentalnu analizu.

                                               
Polaznike potičemo na  intenzivno trgovanje na Demo računima pojedinačno ili u parovima, manjim grupama, potičemo samo učenje i međusobnu suradnju.

Svatko može naučiti dva indikatora, jednu do dvije strategije, učenje s razumijevanjem i iskustvo stečeno trgovanjem na stvarnom tržištu ne mogu se nadomjestiti.


Izbor tema, mjesto održavanja seminara, njegovo trajanje i  broj polaznika prilagođeni su  potrebama svakog pojedinog  polaznika.

Edukaciju je moguće organizirati i putem Webinara. Prednosti ovakvog oblika edukacije su niži troškovi edukacije odnosno ušteda vašeg vremena. Organiziranje konzultacija koje pokrivaju teme od vašeg interesa.

Svaki polaznik seminara ostvaruje pravo na  besplatne konzultacije tijekom sljedećih godinu dana po završetku seminara.Svaki polaznik, tijekom sljedećih šest mjeseci nakon završetka seminara prolazi postupak selekcije.
Nakon preliminarne selekcije polaznici prolaze napredni edukacijski program, "insite" i ili putem webinara.


Polaznicima koji zadovolje unaprijed definirane kriterije osiguravamo potrebni kapital za početak aktivnog trgovanja, postaju punopravni članovi zajednice.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB