Quantitative Qualitative Estimation(QQE)

|QQE indicator zasniva se na RSI odnosno ATR indikatoru.
Fast Trailing Level (TL),  Slow TL dobijemo kao ATR  pomičnog prosjeka RSI indikatora.

Primjena QQE indikatora su višestruke, samostalno i u kombinaciji s RSI indikatorom,
za generiranje Buy i Sell signala odnosno određivanje prevladavajućeg trenda.

 1) RSI / Fast ATR TL - Slow ATR TL Crossover
Buy -  RSI > Fast ATR TL  ili  Slow ATR TL
Sell  -  RSI < Fast ATR TL ili Slow ATR TL.

 2) RSI 50-level Crossover
Buy > 50
Sell < 50

 3) Fast ATR TL / Slow ATR TL Crossover
Buy - Fast ATR TL >  Slow ATR TL
Sell  - Fast ATR TL <  Slow ATR TL

Divergencija između QQE  indikatora i zaključne cijene.

Overbought/Oversold
Overbought QQE > 70
Oversold < 30

FX Strategije - GANN HiLo Activator

|

Buy
GANN HiLo Activator < Close
QQE  > QQE Signalne linije
ADX >20

Sell 
GANN HiLo Activator < Close
QQE  < QQE Signalne linije
ADX >20

Metatrader Indikatori

|

Proteklih nekoliko dana sakupio sam zanimljivu kolekciju nestandardnih Matatrader indikatora.
Dok iste ne učitam na neki od file servera ako vas zanima neki od njih pošaljite mi privatnu poruku.

Lista indikatora je sljedeća

Gann HiLo Activator
Bollinger Percent
Dorsey Inertia
Linear Regression Slope
R-Squared
Linear Regression Channel
Linear Regression Indicator
Keltner Channels
Price Envelopes
Rainbow Oscillator
Market Facilitation Index
Elder Ray Index
ForexFactoryCalendar
Center of Gravity
AutoDayFibs
Auto Trend Lines
Support and Resistance
Forex_Freeway
Trend Magic
Mini Monitor
Instrument Monitor
MACD Traditional
Zig Zag
Zone Trade
Zero Lag MACD
Pattern_Recognition_Master
TSI

Gann Hi-lo Activator

|


Gann HiLo Activator  je u osnovi pomični prosjek maksimuma odnosno minimuma  prethodna tri perioda.

Gann HiLo Activator koristimo s Gann Swing  i  Gann Trend oscilatorom.
Gann HiLo Activator koristimo za generiranje Entry i Entry Stop naloga.

Nakon Crossovera zaključne cijene i GANN HiLo Activatora Entry nalog postavite u razine maksimuma svjećice koje je neposredno prethodila Entry signalu.

Bollinger Percent (%B)

|Bollinger Percent  je indikator koji pokazuje relativni položaj zaključne cijene unutar Bollinger Bands pojasa.

Signali generirani pomoću ovog indikatora istovjetni su signalima generiranim od strane Bollinger Bands indikatora.

Bollinge predlaže jednostavan sistem.

Buy 
Bollinger Percent  <  0.1
Sell 
Bollinger Percent >  0.9

Dorsey Inertia

|


Inertia  indikator zasniva se se na pojmu iz fizike. Inercija ili tromost je  u osnovi opiranje tijela promjeni smjera odnosno brzine kojom se neko tijelo kreće.

Dorsey tvrdi da je trend  posljedica inercije tržišta. Potrebno je uložiti puno više energije za promjenu postojećeg trenda od  energije  potrebne za održavanje postojećeg trenda.
Trend je dakle mjera tržišne inercije.

Dorsey tvrdi da je volatilnost najjednostavnije i najtočnija mjera inercije.  Inertia  je u osnovi  Relative Volatility Index (RVI) izglađen pomoću indikatora linearne regresije.

Pozitivna inercija ukazuje da je dugoročni trend pozitivan i obrnuto.

Pozitivna Inercija
Inertia > 50
Negativna Inercija
Inertia < 50

Linear Regression Slope

|
Linear Regression Slope  pokazuje nagib Linear Regression trend linije.
Pokazuje smjer i brzinu promjene zaključne cijene odnosno očekivanu promjenu cijene po jedinici vremena.

Buy - Slope > 0
Sell -  Slop  < 0

R-Squared je oportuno koristiti  u kombinaciji s  Linear Regression Slope indikatorom.
R-Squared  za određivanje snage odnosno Linear Regression Slope za određivanje smjera trenda.

Primjene kombinacije  R-squared i  Slope indikatora su mnogobrojne.

R-Squared

| R-Squared  pokazuje korelaciju između zaključne cijene i linije linearne regresije,
koristimo ga kao indikator snage postojećeg trenda.

Savršena korelacija - 1.0
Korelacija ne postoji - 0.0

R-Squared kritične vrijednosti mijenjaju se s promjenom perioda indikatora
Number of Periods
  R-Squared Critical Value
5
  .77
10
  .40
14
  .27
20
  .20
25
  .16
30
  .13
50
  .08
60
  .06
120
  .03

Unutar zadanih granica indikator garantira  95 postotnu točnost.

Pad Ekstremne R-Squared indeksa ispod kritične vrijednosti, nakon postizanja ekstremnih vrijednosti, znak je slabljenja  prevladavajućeg dugotrajnog trenda i prilika za otvaranje kratkoročnih pozicija u smjeru suprotnom od trenda definiranog linijom linearne regresije.
R-Squared je oportuno koristiti  u kombinaciji s  Linear Regression Slope indikatorom.
R-Squared  za određivanje snage odnosno Linear Regression Slope za određivanje smjera trenda.

Primjene kombinacije  R-squared i  Slope indikatora su mnogobrojne.

Time Series Forecast (TSF)

|Time Series Forecast indicator je u osnovi Linear Regression indicator.

Razlikuju se po razlici u pretpostavljenom promatranom periodu,
odnosno po tome što TSF nanosi svoju liniju definirani  broj perioda u budućnost,
ispred posljednje iscrtane svjećice .

Svaka točka Linear Regression indikatora odgovara završetku Linear Regression trendline linije za tu točku.

Iako se Linear Regression indikator ponaša slično pomičnom prosjeku,
ima dvije prednosti u odnosu na pomični prosjek.

Linear Regression indikator nema toliko kašnjenje. Budući da se indikator "prilagođava" podacima ne uprosječuje ih, linija linearne regresije je osjetljiva na promjene cijena.

Indikator je zapravo prognozu cijene za sljedeći vremenski period, iscrtana danas.
Regression indikator pokazuje gdje bi cijena trebala biti na statističkoj osnovi.
Pretjerana devijacija od linije regresije je kratkoročna.

Kad cijene uporno odstupaju od prognozirane cijene, očekujte brzo vraćanje na realniji nivo.

Raff Regression Channel

|

Raff Regression Channel a.k.a. Linear Regression Channel crtamo pomoću dvije paralelne linije iznad i ispod regresivne linije.

Udaljenost između linija kanala odgovara udaljenosti najudaljenije zaključne cijene od linije regresije.

Regression Channels ograničava kretanje tržišta, pružajući odgovarajuće linije potpora odnosno otpora.

 Kratkotrajni izleti izvan kanala su mogući,  dugotrajna izbivanja mogu biti znak promjene trenda.

 Linear Regression trendline pokazuje ravnotežnu cijenu (equilibrium),
Linear Regression Channels pokazuju raspon u kojem se može očekivati odstupanje cijene od trend linije.

Linear Regression Trendlines

|Linear regression trendline indikator pokušava predvidjeti buduće cijenu/trend  na osnovi kretanja cijene vrijednosnice u prošlosti.
Trend linije linearne regresije crtamo  prilagođavajući ih kretanju cijene vrijednosnice u prošlosti,
minimalizirajući  odstupanje cijene od  linije trenda.

Trend linije regresije crtanu kroz polovište cjenovnog kanala, možemo ih smatrati stanjem ravnoteže (equilibrium).
odstupanje od trend linije prilika kupnju ili prodaju.

Indikator je zapravo prognozu cijene za sljedeći vremenski period, iscrtana danas.
Trend linija  pokazuje gdje bi cijena trebala biti na statističkoj osnovi.
Pretjerana devijacija od linije regresije je kratkoročna.

Kad cijene uporno odstupaju od prognozirane cijene, očekujte brzo vraćanje na realniji nivo.


 Zaključna cijena koja leži na iscrtanoj liniji  ima vertikalnu devijaciju  0.
Pošto se pojedine devijacije kvadriraju i potom zbrajaju negativne i pozitivne sastavnice se ne poništavaju.

Linear Regression Indicator (LRI)

|Svaka točka Linear Regression indikatora odgovara završetku Linear Regression trendline linije za tu točku.

Iako se Linear Regression indikator ponaša slično pomičnom prosjeku,
ima dvije prednosti u odnosu na pomični prosjek.

Linear Regression indikator nema toliko kašnjenje. Budući da se indikator "prilagođava" podacima ne uprosječuje ih, linija linearne regresije je osjetljiva na promjene cijena.

Indikator je zapravo prognozu cijene za sljedeći vremenski period, iscrtana danas.
Regression indikator pokazuje gdje bi cijena trebala biti na statističkoj osnovi.
Pretjerana devijacija od linije regresije je kratkoročna.

Kad cijene uporno odstupaju od prognozirane cijene, očekujte brzo vraćanje na realniji nivo.

Keltner Channels

|Keltner Channels koristimo na sličan način kao što je to slučaj za Bollinger Bands odnosno Price Envelopes.
Dobijemo ga tamo da ispod odnosno iznad pomičnog prosjeka na ATR udaljenosti iscrtamo granice pojasa.


Non-trending  market
Envelopes indikator koristimo za iscrtavanje linija potpore i otpora,
odnosno detekciju overbought i  oversold uvjeta.

Približavanje cijene rubovima pojasa koristimo za kupnju odnosno prodaju
Buy - Približavanje cijene doljnjem pojasu
Sell - Približavanje cijene gornjem pojasu
Entry Stop nalozi trebaju biti postavljeni kako bi se osigurali od eventualnog probijanja kanala.

Vraćanje cijene unutar pojasa, nakon eventualnog probijanja kanala, koristimo za generiranje signala.
Buy - Zaključna cijena probija doljnji pojas, vrativši se unutar pojasa.
Sell  - Zaključna cijena probija gornji pojas, vrativši se unutar pojasa.

Trending  market (Price Breakout Indicator)
Nakon konsolidacije cijena probija pojas prema gore ili dolje.
Buy - Cijena probija gornji pojas.
Sell - Cijena probija doljnji pojas.

Price Trend Indicator
Novi trend prepoznajemo po probijanjem cijene izvan kanala.

Envelopes (Trading Bands)

|


Price Envelopes koristimo na sličan način kao što je to slučaj za Bollinger Bands odnosno Keltner Channels.

Dobijemo ga tamo da ispod odnosno iznad pomičnog prosjeka iscrtamo granice pojasa koje su određene korisnički definiranom postotnom devijacijom.

Non-trending market
Envelopes indikator koristimo za iscrtavanje linija potpore i otpora,
odnosno detekciju overbought i  oversold uvjeta.

Približavanje cijene rubovima pojasa koristimo za kupnju odnosno prodaju
Buy - Približavanje cijene doljnjem pojasu
Sell - Približavanje cijene gornjem pojasu
Entry Stop nalozi trebaju biti postavljeni kako bi se osigurali od eventualnog probijanja kanala.

Vraćanje cijene unutar pojasa, nakon eventualnog probijanja kanala, koristimo za generiranje signala.
Buy - Zaključna cijena probija doljnji pojas, vrativši se unutar pojasa.
Sell  - Zaključna cijena probija gornji pojas, vrativši se unutar pojasa.

Trending  market (Price Breakout Indicator)
Nakon konsolidacije cijena probija pojas prema gore ili dolje.
Buy - Cijena probija gornji pojas.
Sell - Cijena probija doljnji pojas.

Price Trend Indicator
Novi trend prepoznajemo po probijanjem cijene izvan kanala.

Rainbow Oscilator

|Rainbow Oscillator indikator koji slijedi trend. Naslanja se na Moving average Rainbow, odnosno svaki pojedini pomični prosjek "Duge" utječe na konačnu vrijednost ovog osilatora.

Bullish 
Rainbow Oscillator > 0
Bearish
Rainbow Oscillator < 0

Moving Average Exponential Ribbon

|Moving Average Exponential Ribbon ponekad nazivamo i Moving average Rainbow.
Kod izrade Moving Average Exponential Ribbon-a,
broj, vrsta, period i udaljenost (gustoća)  pomičnih prosjeka su proizvoljni,
primjer, koristimo 10, 20, 30, 40, 50 i 60 dnevni pomični prosjek.

Buy odnosno Sell signali generiraju se na isti način kod uobičajenog moving average crossover.

Signal se generira kad crossover napravi određen broj ili sve linije pomičnih prosjeka.

Signal, trend je snažniji ako ga potvrđuje više crossover-a.

Market Facilitation Index (BW MFI)

|


Market Facilitation Index (BW MFI) analizira iznos promjene cijene za svaku jedinicu
ostvarenog prometa.

MFI = (HIGH – LOW) / VOLUME

Razlikujemo četiri različite situacije


Green - Rastu Market Facilitation Index i ostvareni promet
a) Raste broj investitora koji ulaze na tržište (promet raste)
b) Novo otvorene pozicije otvorene su u smjeru svjećice u nastajanju, moment dobiva na snazi.

Fade - Padaju Market Facilitation Index i ostvareni promet
Pokazuje opadanje interesa za otvaranje novih pozicija, sugerira mogući kraj dosadašnjeg trenda.

Fake - Market Facilitation Index raste dok ostvareni promet opada.
Rast cijene nema potvrdu u ostvarenom prometu, interesu investitora, rast cijene uzrokuju špekulanti(brokers and dealers).

Squat - Market Facilitation Index pada dok promet raste.
Pritisak na prodaju jednak je pritisku na kupnji. Visoki prometi ne uspijevaju značajnije promjeniti cijenu. Jedna od strana, kupci ili prodavači, prije ili kasnije nadvladati će onu drugu. Obično prethodi značajnoj promjeni trenda. Prva sljedeća svjećica nam daje do znanja dali će doći do nastavka ili promjene dosadašnjeg trenda. Zovemo je Squat bar, tržište čuči prije skoka.

Currency Correlation

|

Između pojedinih valuta postoji veća ili manja korelacija, povezanost između njihovih pomaka .
Investitori mogu iskoristiti ovo činjenicu  zaštitu pozicija (hedge), diverzifikaciju ili udvostručenje svoje izloženosti prema pojedinoj valuti.


Idealna korelacija postoji između zrcalnih valutnih pareva.
npr.  EUR/USD i USD/EUR

Korelacijski koeficijent  nalazi se u rasponu između +1 i -1.

Korelacijski koeficijent +1  - dva valutna para se uvijek kreću u istom smjeru.
Korelacijski koeficijent -1  - dva valutna para se uvijek kreću u suprotnom smjeru
Korelacijski koeficijent  0   - dva valutna para ne koreliraju.

Korelacijski koeficijent  < 0,6 -  niski pozitivni koeficijent korelacije
Korelacijski koeficijent  > -0,6  - niski  negativni koeficijent korelacije
Korelacijski koeficijent  > 0,8  - visoki pozitivni koeficijent korelacije
Korelacijski koeficijent <-0,8  -  visoki negativni koeficijent korelacijeKorelacijske koeficijente možemo koristiti prilikom
1. Izbjegavanje pozicija koje se ponižtavaju (-1)
2. Strategije zaštite pozicija (hedging) jedne valute drugom (-1)
3. Udvostručenja pozicije otvaranjem pozicije u valutnom paru koji se kreće u istom smjeru, paralelno. (+1)

4. Diverzifikacija rizika. (0,70)
Investitor koji očekuje određene valute, može umjesto otvaranja pozicije u samo jednom valutnom paru, otvoriti dvije pozicije u dva različita valutna para.
Cijepanje naloga investitor se štiti  od iznenadnih šiljaka (spike) u kretanju cijene,
pošto između dva valutna para ne postoji potpuna korelacija, investitor  ima vremena modificirati poziciju.

Kao što sam pisao u nekim starijim postovima, osim između valutnih parova,  Pozitivna ili Negativna Korelacija postoji između pojedinih valutnih parova i vrijednosti pojedinog dioničkog indeksa odnosno vrijednosti nafte ili  primjerice zlata.
Pojednostavljeno, investitor može odrediti smjer kretanje valute isključivo promatranjem kretanja pojedinog burzovnog indeksa i ili  vrijednosti određene robe.

Forex Diversification

|

Diverzifikaciija  portfelja  istovremenim trgovanjem s više pareva valuta može biti iluzija,
valute su često međusobno povezane i često se kreću  sinkro.

Zamislite ovaj scenarij, imate Short pozicije u  HRK / USD i EUR / USD, odnosno Long  USD / JPY i USD / CHF ...

Četiri trgovine, četiri para, četiri signala. Mislite da ste diverzificirali vaš portfelj.
Ali ono što ste zapravo učinio ovdje je kupiti dolar, kupiti dolar, kupiti dolar, I ..... kupiti dolar!

Ako malo izmijenimo prvi primjer dobijemo puno stabilniju košaricu valuta,
otvorite Long poziciju u EUR/USD i istovremeno Long poziciju u USD/JPY.
U prvom trade-u prodajte dolare dok u drugom te iste dolare kupujete.

Naravno ako se istovremeno kladite protiv odnosno u korist neke valute nadam se da imate dobar razlog za
to.

Što odlikuje dobro diverzificiran portfolio? 
1. Korištenje različitih strategija trgovanja

2. Rizik kojem se izlažete odnosno vremenski okvir vaših otvorenih pozicija trebaju se razlikovati.
Kombinirajte  različite potencijalne profitne ciljeve.

3. Pozicije se trebaju rasporediti po različitim regijama, umanjujući nesistemski rizik prema maloj grupi zemanja.

4. Diverzificirani  portfelj trebaju činiti  dva ili više valutnih pareva s niskim stupnjem međusobne korelacije.

5. Istovremeno trgovanje na više vremenskih okvira
Dugoročnim pozicioniranje u smjeru dugoročnog trenda i kratkoročna zaštita ostvarenih profita od kratkoročnih korekcija.

Diversification

|

Diverzifikacija je raspodjele imovine, osnova je moderne teorije upravljanja portfeljem, kombiniranjem različitih klasa imovine smanjujemo osjetljivost portfelja na nestabilnost tržišta odnosno  rizik kojem smo izloženi.

Tehnike koje koristimo kako bi poboljšali diverzifikaciju

1. Diverzifikacija portfelja ulaganja na više  klasa imovine, kao što su dionice, investicijski fondovi, obveznice i gotovina.

2. Diverzifikacija portfelja ulaganja na više vrijednosnih papira, direktnim ulaganjem ili preko investicijskih fondova.

3. Geografsku diverzifikacija odnosno, diverzifikacija ulaganje u različite industrijske grane.

4. Odabirom različitih menadžera za ulaganje odnosno strategija koje koriste menadžeri.

Diverzifikacija smanjuje rizik za portfelja odnosno može limitirati  povrate na ulaganje.  Međutim, budući da diverzifikacija smanjuje rizik cijelokupnog portfelja, limitira  potencijalne gubitke,  spominje se kao "jedini besplatan ručak u financijama."

CBOE VOLATILITY INDEX (VIX)

|


20 je protekla tri mjeseca bila linija potpore za CBOE Volatility Index,
hoće li nakon njezinog jučerašnjeg probijanja, ista linija danas poslužiti kao linija otpora?

Philadelphia Fed state coincident index

|Dvadeset pet saveznih država pokazuje pad tromjesečne aktivnosti. 
Indeks raste za 20 država, 5 država je bez promjena.  Podaci za prosinac govore o rastu gospodarske aktivnosti 32 savezne države.

FOREX - Week Ahead

|

AUD / CHF / NZD / CAD / GBP / EUR / JPY / USD
Niz je koji predstavlja valute po očekivanom prinosu,
AUD bi trebao najviše dobiti na vrijednosti, USD bi pak trebao najviše izgubiti.
Dakle AUD / USD je preferirani par za Long pozicije odnosno USD / CHF za Short pozicije.
Ova analiza i analize pojedinih parova dakako polazi od pretpostavke da će doći do promjene prošlotjednih trendova.

GBP / USD Week Ahead

|Čni se da će 200 dnevni SMA ovdje poslužiti kao linija potpore.
Pad ispod razine od 1,6 Dolara za Funtu značio bi nastavak negativnog trenda i priliku za otvaranje Short pozicije. U protivnom Preferiram Long pozicije, posebno ako probijemo 50 dnevni pomični prosjek na 1,645.

SSI s vrijednošću 1,06 na Long strani daje blago negativan sentiment za Funtu.

USD / JPY Week Ahead

|USD/JPY se nalazi blizu gornje granice  padajućeg cjenovnog  kanala, sugerira pad vrijednosti Dollara prema Jenu. Probijanje kana iznad 91 odnosno 94,  200 dnevnog pomičnog prosjeka, preferirala bi Long poziccije.

SSI Index  s 1,39 Long otvorene pozicije  prema jednoj  Short daje Bearish ozračje za ovaj par.

EUR / USD Week Ahead

|Iako se čini da pad vrijednosti Eura prema dolaru ne može ništa zaustaviti, kao moguća linija potpore pojavljuje se 200 dnevni pomični prosjek, njegovo probijanje sugeriralo bi nastavak negativnog trenda za Euro.

Iako je većina indikacija za Euro i dalje negativna, MACD za EuroDollar Index  na dnevnom vremenskom okviru daje Buy signal.Eventualni pad ispod 1,4150 iskoristite za otvaranje novih Short pozicija,
Promjena negativnog trenda i probijanje padajućeg cjenovnog  kanala iznad 1,4125  otvara  priliku za otvaranje Long pozicija.

Speculative Sentiment Index (SSI) sugerira nastavak negativnog trenda, SSI pokazuje da na svaku Short  poziciju otvorena 1,4 Long pozicija.

IFO Business Cycle.

|Poslovna klima se popravlja, nastavlja se rast poslovnih očekivanja i popravlja trenutna poslovna situacija.
Poslovne prilike najviše su se popravile u Industriji odnosno poslovna očekivanja u veleprodaji.

Elder Ray Index

|Elder Ray Index mjeri količinu pritiska na prodaji i kupnji.  Sastoji se od dva indikatoras "bull power" odnosno  "bear power".Pokazuje položaj cijene u odnosu na pomični prosjek..
Bull Power = Daily High - n-period EMA
Bear Power = Daily Low - n-period EMA

13 dnevni eksponencijalni pomični prosjek sugerira vrijednosni konsenzus tržišta.
 Bull Power mjeri sposobnost kupaca da pomaknu cijenu iznad linije konsenzusa
 Bear Power mjeri sposobnost prodavača da pomaknu cijenu ispod linije konsenzusa.

Buy
Dodajte Long poziciji kad je Bear Power iznad nule, postoji Bullish divergencija.
Dadajte Long poziciji svaki put kad Bear Power padne ispod nulte linije i vrati se u pozitivno područje.
Dodajte Long poziciji kod Bullish divergencije Bear Power oscilatora. Čekajte probijanje EMA prema gore.
Sell
Dodajte Short poziciji kad je Bull Power iznad nule, postoji Bearish divergencija.
Dodajte Short poziciji kad Bull Power naraste iznad nule i vrati se u negativno područje.
Dodajte Short poziciji kod Bearish divergencije Bull Power. Čekajte probijanje EMA prema dolje.

Dodatni uvjet, posljednja Bull Power svjećica je duža od prethodne za Buy signale,
odnosno Bear Power svjećica je  duža od prethodne za Sell signale.

Fractals

|


Fractal indikator koristimo za prepoznavanje maksimuma i minimuma (tops and bottoms) tržišta isključivo temeljem zaključne cijene.

Prikazuju su se strelicom prema gore ili dolje.

Fraktali (fractals) su prva dimenzija tržišta,  koju koristimo za generiranje signala,
svi signale generirane od strane drugih dimenzija treba ignorirati do pojave prvog fraktala,
pozicije otvaramo u smjeru prvog fraktala, dodajući pozicije svaki put kad neka od dimenzija generira signal.

Buy Fractal je serija od najmanje  pet uzastopnih svjećica, ekstrem okružen s dvije (higher Low ) svjećice na jednoj strani, odnosno  (higher Low) na drugoj strani.

Sell Fractal  je serija od najmanje pet uzastopnih svjećica, ekstrem okružen s dvije (lower High) svjećice na jednoj strani, odnosno dvije (lower High) svjećice na drugoj strani.


 Buy fractal je pravovaljan ako se nalazi iznad  crvene linije (Alligator's teeth),
 Buy Stop stavljamo jedan tick iznad uzlaznog fractala.
Sell fractal  je pravovaljan ako se nalazi ispod crvene linije (Alligator's teeth),
Sell Stop ostavljamo jedan  tick ispod padajućeg fractalal.

Pomak tržišta od 30 posto daje priliku ostvarenja  90-120 postotnog profita.

Fraktali vrijede do njihova iskorištenja ili pojave novog fraktala
(prijašnji sugnal se mora ignorirati, nalozi na čekanju izbrisati).
Uzastopnie, naknadne fraktale istog smjera koristimo za signal dodavanje pozicija.

OECD composite leading indicators

|Composite leading indicators (CLI) za Prosinac pokazuju da se oporavak ekonomijama zemalja OECD-a nastavlja.  CLI Kanade, Francuske, Italije, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva  sugeriraju ekspanziju tamošnjih ekonomija.


Weekly Leading Index (WLI)

|WLI, kompilacija indikatora s tjednom frekvencijom objave, na razinama iz srpnja prošle godine.WLI annuAl growth rate osmišljen kao pomoć pri određivanju prijelomnica unutar ekonomskog ciklusa,  potvrđuje nastavak pozitivnih kretanja.

George Soros

|George Soros, rođen kao Schwartz György (1930) valutni špekulant, investitor, poduzetnik, filantrop i politički aktivist.

Osnivač Open Society Institute odnosno Central European University u Budimpešti.

Odigrao je značajnu ulogu u miroljubivoj tranziciji Mađarske iz komunizma, financijer je Gruzijske revolucije ruža i kampanje protiv reizbora George W. Bush-a .

George Soros je rođen u obitelji Mađarskih Židova. Kao odgovor na rastući antisemitizam 1936 obitelj mijenja prezime Schwartz u Soros (mađ. "next in line,designated successor", Esperanto, "will soar").

 Soros je jedan od rijetkih ljudi na svijetu kojemu je Esperanto materinji jezik.

Osniva Soros Fund Management, Jim Rogers i Soros 1970 osnivaju Quantum Fund, generator većeg dijela Soroševog bogatstva. Partneri na projektu bili su Victor Niederhoffer i Stanley Druckenmiller.

16. Rujna 1992 (Black Wednesday) Soros shorta više od 10 milijardi funti, profitirajući od nevoljkosti Bank of England da podigne kamatnu na razine usporedive s  valutama zemalja članica European Exchange Rate Mechanism.

Konačno, Bank of England povlači Funtu iz European Exchange Rate Mechanism, devalvirajući Funtu, Soros ostvaruje profit od 1.1 milijarde. Poznat je pod imenom "the man who broke the Bank of England."

Soros u svojoj knjizi The New Paradigm for Financial Markets (2008 ) prognozira da je "superbubble" koji je nastajao posljednjih 25 godina spreman puknuti.
"I have a record of crying wolf.... I did it first in The Alchemy of Finance (in 1987), then in The Crisis of Global Capitalism (in 1998) and now in this book. So it's three books predicting disaster. (After) the boy cried wolf three times . . . the wolf really came."

Svoj uspjeh pripisuje sposobnosti prepoznavanja svojih loših predviđanja.
I'm only rich because I know when I'm wrong... I basically have survived by recognizing my mistakes. I very often used to get backaches due to the fact that I was wrong. Whenever you are wrong you have to fight or take flight. When I make the decision, the backache goes away.Chaos Theory

|


Bill Williams koncept kombinira  trgovinsku psihologiju i teoriju neodređenosti, kaos.

Williams  sugerira da uspjeh ulaganja određen ljudskom psihologijom,
svatko može postati profitabilan
trgovac / investitor ako otkrije skrivena pravila naizgled slučajnim događajima na tržištu.Bill Williams sugerira, fundamentala i tehnička analiza ne mogu garantirati  stabilne prinose jer ne sagledavaju
pravo tržišta, investitori gube zbog toga što se oslanjaju na različite analize, koje su beskorisne u nelinearnom dinamičnom modelu tržišta.

Trgovanje je psihološka igra, najbolji način je pronaći svoju trgovinsku strategiju,  upoznati je bolje i slijediti je bez obzira na sve ključ je samo poznavanje i razumijevanje strukture tržišta.

Bill Williams sugerira  strukturu tržišta možemo razumjeti ako spoznamo strukturu tržišta, biti svjesni njegovih nerazdvojnih dijelova, dimenzija, svaka pojedina dimenzija pridonosi ukupnoj slici tržište.

Dimenzije tržišta
1. Fractal (phase space)
2. Momentum (phase energy) - Awesome Oscillator
3. Acceleration / Deceleration (phase force)
4. Zone (phase energy / force combination)
5. Balance Line (strange attractors)

Prva dimenzija (fractals) generira buy i sell signale, signale generirane od strane drugih dimenzija treba ignorirati do pojave prvog fractal-a.
Nakon otvaranja prve pozicije u smjeru  prvog  fractala, investitor treba dodavati nove pozicije svaki put kad je generiran od strane drugih dimenzija.
Rezultat,  30 posto pomaka tržišta daje priliku za ostvarenje 90 - 120 postotnih profita.

Exit metoda je vrlo osjetljiva na pomake cijene, pomaže ostvarenje ne manje od 80 posto pomaka tržišta,
10 od manje od maksimalno mogućih.

Gator Oscillator

|
Gator Oscillator pokazuje stupanj konvergencije ili divergencije između Aligator (Balance) linija.

Prikazujemo ga pomoću dva histograma.
Razlike između Plave i Crvene linije (Alligator's jaw and teeth);
Crvene i Zelene linije (Alligator's teeth and lips).

Svjećice histograma su zelene ili crvene
Zelene - Svjećica je niža od svjećice koja joj prethodi
Crvene - Svjećica je viša od svjećice koja joj prethodi

Isprepletenost Alligator linija sugerira da Aligator spava,
karakteristično za tržište na kojem ne postoji određeni trend,
budan aligator nam govori da na tržištu postoji određeni trend.

Alligator

|


Bill Williams opisuje Aligator kao kompas pa usmjeravanje pozicija u pravom, smjeru tržišta.
Aligator vam pomaže da prepoznate trend, izbjegnete trgovanje unutar pojasa koje uvijek rezultira gubitcima.

Aligator kombinira tri (Balance) linije
Alligator's Jaw - Plava linija
13 dnevni pomični prosjek polovišta svjećice pomaknut 8 dana u budućnost
Alligator's Teeth - Crvena Linija
8 dnevni pomični prosjek polovišta svjećice pomaknut 5 dana u budućnost
Alligator's Lips - Zelena Linija
5 dnevni pomični prosjek polovišta svjećice pomaknut 2 dana u budućnost

Isprepletenost Aligator linija govori nam da Aligator spava, što duže spava, postaje gladnije,
moment promjene cijene nakon buđenja je snažniji.
Buđenje aligatora karakterizira divergencija između Alligator(Balance) linija, širenje usta,
nakon što se najeo, odlazi na spavanje, Alligator (Balance) linije konvergiraju.

Aligator je budan kad na tržištu postoji određeni trend
Zaključna cijena iznad Aligatorovih usta sugerira postojanje uzlaznog trenda
Zaključna cijena ispod Aligatorovih usta sugerira postojanje silaznog trenda

Alligator nam može pomoći kod određivanju karaktera Elliot valova
Zaključna cijena izvan Aligatorovih usta sugerira impulzivni (impulsive) val.
Zaključna cijena unutar Aligatorovih usta sugerira korekciju.

ACCELERATION / DECELERATION OSCILLATOR (AC)

|


Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) mjeri ubrzavanje i usporavanje momenta, treće dimenzije tržišta.

Bill Williams sugerira da se moment mijenja prije promijene cijene, promjena akceleracije momenta pak prethodi promjeni momenta.

Acceleration / Deceleration Oscillator histogram je razlika između Awesome Oscillator i petodnevnog pomičnog prosjeka Awesome Oscillator.Za razliku od Awesome Oscilatora, Acceleration / Deceleration Oscilator (AC) ne generira signal kod prelaska nulte linije.

AC >0
Buy - Generira druga uzastopna rastuća (zelena) svjećica histograma
Sell - Generira treća uzastopna padajuća (crvena) svjećica histograma
AC <0
Buy - Generira treća uzastopna rastuća (zelena) svjećica histograma
Sell - Generira druga uzastopna padajuća (crvena) svjećica histograma

AWESOME OSCILLATOR (AO)

|Awesome Oscillator (AO) mjeri moment tržišta, druge je od pet dimenzija tržišta.
Prikazuje razliku između 34 i 5 dnevnog  pomičnog prosjeka, polovišta pojedinih svjećica .

Histogram bar, više vrijednosti od svog prethodnika obojen je zeleno bojom, odnosno, crvenom bojom, ako ima nižu vrijednost od svog prethodnika.

Signal promjene trenda
Buy - AO > 0 i  Raste
Sell - AO < 0 i Pada

Signal  nulte linije
Buy - Pozitivan Crossover AO indikatora i nulte linije
Sell - Negativan Crossover AO indikatora i nulte linije

Twin Peaks signal
Nastaje kad histogram ocrta Double Top ili Double Botom uzorak.
Između ekstrema uzorka tržište ne smije priječi nultu liniju.
Ekstrem koji prethodi  posljednjem ekstremu mora biti niži na Buy odnosno viši za Sell indikaciju.

Trading Zone

|Trading Zone indikator objedinjuje Acceleration/Deceleration (AC) i Awesome(AO) indikatore.

Bill Williams razvija Chaos Theory koja opisuje strukturu tržišta pomoću tržištu svojstvenih dijelova,
pojedini dijelovi (dimenzije) utječu na ukupnu sliku tržišta.

Drugu i Treća dimenzija. Momentum (phase energy) - Awesome Oscillator i Acceleration / Deceleration (phase force), objedinjuje četvrta koji nazivamo zona, Zone (phase energy / force combination)

Zelena Zona  - AC i AO indikatori rastu (Bullish)
Siva Zona - AC i AO indikatori imaju različiti smjer (Transition)
Crvena Zona  - AC i AO indikatori padaju (Bearish)

Prije ulaska u Trade pričekajte zatvaranje druge Zelene ili Crvene svjećice, ovisno o smjeru koji želite trgovati.

Dodavanje novih pozicija prestaje s petom uzastopnom Zelenom ili Crvenom svjećicom,
Pomaci tržišta duži od pet svjećica iste boje nisu uobičajeni, Stop naloge postavite ispod/ iznad pete svjećice.

Metatrader5

|

Metatrader5 možete preuzeti na sljedećoj stranici Metatrader5, što reći, još smo daleko od stabilne verzije.

Moram priznati  očekivao sam puno više, možda zbog  najava koje su govorile o sveobuhvatnom  redizajnu, ako ste bili zadovoljni njegovim starijim bratom, nećete biti razočarani. MT jednostavno volite ili ga ne možete smisliti, ako već niste korisnim iznimno popularne MT4 platforme,  
MT5  vam neće ponuditi konceptualni, funkcionalni i kvalitativni napredak dovoljan  za promjenu  vašeg odabira trgovinske platforme.  

Currensee - Forex Trading social network

|Currensee nudi mogućnost stvaranja vlastite virtualne grupe tradera,  vašu međusobnu komunikaciju, otvorene pozicije, sentiment i investicijske strategije drugih tradera  dostupne su vam u realnom vremenu, daje statistički prikaz uspješnosti pojedinog trader-a ili grupe...

Nassim Nicholas Taleb

|Nassim Nicholas Taleb (1960), polymath osoba superiornog intelekta, filozof, književnik, eseist, znanstvenik, sveučilišni profesor, ekonomist i menadžer Hedge fondova, karijeru gradi oko teorije vjerojatnosti.

Nassim Nicholas Taleb, “The Future Has Always Been Crazier Than We Thought”

Podrijetlom iz ugledne i bogate Libanonske Grkokatoličke obitelji, pripadnika establishmenta još od otomanskih vremena.Studira na University of Paris, MBA stiče na Wharton School at the University of Pennsylvania.

Taleb, je poliglot tečno govori Engleski, Francuski, klasični Arabski, Talijanski, Španjolski, klasični grčki, latinski, aramejski, hebrejski čita Kanaanaca skripta.

Vjeruje da su Ekonomisti, Povjesničari, Političari, Poslovni ljudi, i Bankari žrtve iluzije ponavljajućih uzoraka.
Precjenjiuju vrijednost racionalnog objašnjenja prošlosti, podcjenjujući, prevladavajući utjecaj neobjašnjivih i slučajnih događaja, podataka.

Taleb zalaže za izgradnju "Black Swan Robusnost" društva, otpornog na sistemski rizik, smanjivanje međusobne povezanosti s kompleksnim sustavima niskog stupnja predvidljivost u hipotetskim iznimno rijetkim i ekstremnim s "extremistan" Black Swan događajima.

Black Swan događaj karakterizira
1) nepredvidljivost 2) njegove ozbiljne posljedice
3) nakon što se dogodi, obično možemo smisliti objašnjenje koje ga čini predvidljivijim i manje nasumičnim


Taleb daje filozofski, matematički i praktični okvir zaobilaženja problema duge linije skeptičnih filozofa, (Socrates, Sextus Empiricus, Al-Ghazali, Pierre Bayle, Montaigne, David Hume, Karl Popper)

Vjeruje da znamo puno manje nego što mislimo, prošlost se naivno ne bi smjela koristiti za predviđanje budućnosti.

Daje okvir za donošenje odluka i djelovanja s nepotpunim, lošim ili podacima koje ne razumijemo
Taleb se koncentrira na istraživanje filozofije slučajnosti i uloge neizvjesnost u znanosti i društvu.

Pozitivni i ili Negativni događaji "black swans", visoke magnitude, određuju tijek povijesti.
Društvo ignoriraju "black swans" događaje preferira nešto strukturirano, obični, i razumljivo.

Taleb, anti-Platonist, vjeruje da sveučilišta imaju  PR (public relations), bolja su u polaganju prava nego u generiranju znanja. Znanje i Tehnologiju generira "stochastic tinkering", rijetko top-down usmjerena istraživanja

Svoju knjigu The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, naziva antiteorija Black Swan ideje.

Taleb u članku "The pseudo-science hurting markets", niječe postojanje znanstvenih temelja različitih ekonomskih teorija, poziva na ukidanje Nobelove nagrade iz Ekonomije govoreći da šteta različitih ekonomskih teorija može biti nesaglediva.

2007, u knjizi The Black Swan piše
"Globalization creates interlocking fragility, while reducing volatility and giving the appearance of stability. In other words it creates devastating Black Swans. We have never lived before under the threat of a global collapse. Financial Institutions have been merging into a smaller number of very large banks. Almost all banks are interrelated. So the financial ecology is swelling into gigantic, incestuous, bureaucratic banks – when one fails, they all fall. The increased concentration among banks seems to have the effect of making financial crisis less likely, but when they happen they are more global in scale and hit us very hard. We have moved from a diversified ecology of small banks, with varied lending policies, to a more homogeneous framework of firms that all resemble one another. True, we now have fewer failures, but when they occur ....I shiver at the thought."

Nobelovac Daniel Kahneman govori "Taleb has changed the way many people think about uncertainty, particularly in the financial markets. His book, The Black Swan, is an original and audacious analysis of the ways in which humans try to make sense of unexpected events."

Piše knjigu Black Swan kao filozofsku raspravu povijesti i filozofiji znanosti,
" I used banks as a particularly worrisome case of epistemic arrogance --and the use of "science" to measure the risk of rare events, making society dependent on very spurious measurements. To me a banking crisis --worse than what we have ever seen -- was unavoidable and NOT A BLACK SWAN, just as a drunk and incompetent pilot would eventually crash the plane. And I kept receiving insults for 12 years!"

Taleb tijekom krize 2007–2008, ostvaruje povrat od 65% do 115% posto.
Taleb postaje "rock star" Davos okupljanja 2009 godine, kritizirajući bankare.

Nouriel Roubini

|


Nouriel Roubini a.k.a. "Dr. Doom" (1959) profesor  ekonomije  Stern School of Business, New York University, predsjednik i osnivač RGE monitor servisa.

Nouriel Roubini rođen u Istanbulu, Turska,  podrijetlom je Iranski Židov. Živi u Teheran-u,  Iran, Izrael-u,  Italiji i  SAD-u.  Govori Engleski, Perzijski, Talijanski  i Hibru. Državljanin je SAD-a, Iran-a, Turske.Studira na na Hebrew University of Jerusalem,  Bocconi University,  Harvard University.

2005 Roubini govori " Home prices were riding a speculative wave that would soon sink the economy".
The United States was likely to face a once-in-a-lifetime housing bust, an oil shock, sharply declining consumer confidence, and, ultimately, a deep recession."

Predvidio je krizu izvedenica temeljenih na hipotekarnim kreditima.

Nalazi se na drugom mjestu liste 100 najvećih živućih intelektualaca.

Član je i  istraživač različitih svjetskih odbora, institucija i organizacija, (National Bureau of Economic Research, Centre for Economic Policy Research, London, UK, Bretton Woods Committee,  Council on Foreign Relations Roundtable on the International Economy,  Academic Advisory Committee, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund).Peter David Schiff

|


Peter David Schiff (1963) američki ekonomist, autor, komentator i popularni video bloger, kandidat za mjesto u kongresu.

 Schiff je poznat po svojim negativnim (bearish) pogledom na stanje ekonomije SAD-a i točnim predviđanjem ekonomske krize, Schiff upozorava na krah tržišta u vrijeme kad nisu postojale niti najmanje naznake takovog razvoja događaja,  ekonomski establishment ga u tom trenutku u najmanju ruku ismijava .

Preferira Long pozicije u Zlatu odnosno Short pozicije u Dolaru.


Autor je knjige Crash Proof: How to Profit From the Coming Economic Collapse, objavljene 2007 godine.Trading The Martingale and Anti Martingale Strategies

|Martingale strategija
Winning trade - Trade Size(n+1) = Trade Size (0)
Losing trade  -  Trade Size(n+1)  = Trade Size (n) * 2

Martingale strategija zahtjeva udvostručenje veličine ulaganja nakon svakog izgubljene trgovine.
Osigurava  povratak izgubljenog  kapitala negativnog niza trgovina,
prvom profitabilnom trgovinom, ostvaruje profit istovjetan originaloj  veličini ulaganja.
Nakon svake profitabilne trgovina veličina ulaganja smanjuje se ne definirani iznos.Kao što se vidi iz drugog primjera, niz od četiri negativne trgovine može dovesti do uništenja accounta.

Svaka sljedeća trgovina ima teorijsku vjerojatnost uspjeha od 50 posto,
čak i ako ste imali niz od pet negativnih trgovina. 
Zahtjeva neograničen izvor kapitala, odnosno korištenje korištenje što je moguće manje početne pozicije,
kako bi osigurali što je moguće duži negativni niz, oprez.

Anti Martingale strategija
Winning trade - Trade Size(n) >= Trade Size (n-1)
Losing trade  -  Trade Size(n) < = Trade Size (n-1)

Anti Martingale strategija dozvoljava povećanje povećanje veličine ulaganja nakon svake profitabilne trgovina.

Position Sizing

|

Risk per Trade
Account size - 100.000 $
Risk Percentage - 2%

Risk per Trade = Account size * Risk Percentage
Risk per Trade - 2000

The Percent Risk Model
Pip Value - 10 $
Close Price - 90 $
Stop Loss - 91$
Profit Target -88$

Risk per Contract = Pip Value * (Close Price - Stop Loss)
Risk per Contract - 1000 $

Number od Contract = Risk per Trade / Risk per Contract
Number od Contract - 2

The % Volatility Model
Pip value - 10
ATR - 255

Volatility($) = ATR * Pip Value
Volatility - 2550

Units = Risk per trade/ Volatility($)
Units - 0

Jim Rogers

|


James Beeland Rogers, Jr. (1942) američki investitor, profesor, autor i komentator.
Smatra se sljedbenikom Austrijske škole ekonomske teorije.

Nakon studija na Yale i Oxford sveučilištima, Jim Rogers osniva Quantum Fund, globalno investicijsko partnerstvo. Tijekom sljedećih 10 godina, portfolio fonda raste 4200 posto, istovremeno S&P 500 raste manje od 50%. Rogers odlazi u mirovinu s nepunih 37 godina.


Od 1990 -1992 godine nakon 1101 dana prelazi više od 100.000 milja (160.000 km) na motoru.
Ovom avanturom zaslužuje mjesto u Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda.

Rogers savjetuje investitore, "If you were smart in 1807 you moved to London, if you were smart in 1907 you moved to New York City, and if you are smart in 2007 you move to Asia".

2007 godine Rogers seli u Singapur kako bi njegova kćer naučila mandarinski i prihvatila kinesku kulturu,
piše knjigu savjeta za svoju kćer ali i investitore "A Gift to My Children: A Father's Lessons for Life and Investing".


Warren Buffett

|


Warren Edward Buffett (1930) a.k.a "Oracle of Omaha", američki ekonomist i filantrop, value investitor.

Buffett pohađa Columbia Business School , kako bi mogao slušati predavanja Benjamin Graham-a (The Intelligent Investor) odnosno Davida Dodda, diplomira 1951 godine

Buffett nije špekulat već investitor (contrarian) njegova investicijska strategija svodi se na investiranje u podcijenjene kompanije s dobrim dugoročnim pottencijalima rasta i odgovarajućom razlikom između intrizične i tržišne vrijednosti (margin of safety).

Baffettove vlastite riječi  - I’m 15 percent Fisher and 85 percent Benjamin Graham.1957 Godine Buffett započinje ulagati vlastiti novac na koji do 1969 ostvaruje povrat od gotovo 30 posto godišnje.

Povrati koje Buffett ostvaruje madmašuju prinose S&P odnosno Dow Jones više od četrdest godina.

Buffett je CEO Berkshire Hathaway investicijske kompanije i njegov najveći dioničar ($40 billion). Berkshire je vlasnik preko 50 kompanija s više od 150,000 zaposlenih.

10,000 vrijedne dionice Berkshire Hathaway 1965 dodine danas bi vrijedile 50 milijuna dolara, usporedbe, 10,000 dolara investirana u S&P 500 indeksni fond vrijedila bii samo 500,000.

Zanimljivost dionice Berkshire textile manufacturing kompanije Buffett kupuje za 14.86 dolara po dionici,
Vrijednost jedne dionice danas prelazi 100, 000 dolara

1999, Buffett je proglašen najboljim menager dvadesetog stoljeća, ispred Peter Lynch-a i John Templeton-a

Iako je Buffett poznat po škrtosti, živi u istom stanu duže od 50 godina i plaći od samo 100,000 dolara, 85 posto svog bogatstva darovao je Gates fundaciji.

Detrended price oscillator (DPO)

|

Detrended price oscillator (DPO) indikator pokušava eliminirati dugoročni trend kako bi točnije prikazao kratkoročne cikluse. Koristi se za efikasniji prikaz overbought i oversold razina odnosno za prepoznavanje prekretnica  unutar dugoročnog ciklusa.

Period Detrended price oscilatora daje najbolje rezultate ako njegov period odgovara polovici perioda trenda koji promatramo.


Pozitivni Detrended Price sugerira da je zaključna cijena iznad pomičnog prosjeka i obrnuto.
Buy - Pozitivni Crossover DPO indikatora i nulte linije
Sell  -Negativni Crossover DPO indikatora i nulte linije

Agresivniji investitori koriste overbought i oversold razine odnosno promjenu trenda DPO oscilatora nakon postizanja lokalnih ekstrema.

Unemployment rate and the S&P Composite

|Stopa nezaposlenosti je indikator koji zaostaje  (lagging), odnosno postoji negativna korelacija između stope nezaposlenosti i kretanja cijena dionica.

Podatke o stopi nezaposlenosti u Excel  formatu Federal Reserve Bank of St. Louis  odnosno  Google.

How to Set Trade Position Size for Maximum Profits

|Trading The Martingale Strategies

|

Unemployment Rate (US)

|

Nakon kratkog izleta iznad razine od deset posto, sezonski korigirana stopa nezaposlenosti pokazuje prve znakove oporavka.

Non-Farm Employment pokazuje da je u Studenom izgubljeno samo 11 tisuća radnih mjesta, 100 tisuća manje u odnosu na Listopad.

McClellan Summation Index (MSI)

|McClellan Summation Index (MSI) je derivat McClellan Oscillatora koji se pak zasniva na Advancing/Declining odnosu.

McClellan Summation Index (MSI)  izračunavamo dodavanjem McClellan  oscilatora pojedinog dana McClellan Summation Indeksu prethodnog dana. Pogodan je za detektiranje dugotrajnih trendova na tržištu.Bullish - MSI > 0
Bearish  - MSI <0

Oversold - MSI između  -1000  i  -1250
Overbought  - MSI  između 1000 i 1250.

Podatke o advance/decline odnosu, trenutnim vrijednostima McClellan Oscilatora i McClellan Summation indeksa dostupni su putem  poveznice Market breadth data.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB