Gini koeficijent

|

Image and video hosting by TinyPic

Gini koeficijent je mjera disperzije, koristi se kao mjera nejednakosti prihoda,
nejednakost distribucije ili raspodjele bogatstva. Vrijednosti mu je između 0 i 1.
Nizak Gini koeficijent sugerira jednakost raspodjele dohotka ili bogatstva,
visok Gini koeficijent sugerira nejednaku raspodjelu.

0 odgovara savršenoj jednakost (svi imaju točno jednak dohodak),
1 apsolutna nejednakost ( jedna osoba ima sve prihode, svi ostali nemaju prihode).
Gini koeficijent kreće se u rasponu od 0,232 u Danskoj do 0,707 u Namibiji.
U većini zemalja slobodnog tržišta Gini koeficijent iznosi između 0,25 i 0.50.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB