Diversification

|

Diverzifikacija je raspodjele imovine, osnova je moderne teorije upravljanja portfeljem, kombiniranjem različitih klasa imovine smanjujemo osjetljivost portfelja na nestabilnost tržišta odnosno  rizik kojem smo izloženi.

Tehnike koje koristimo kako bi poboljšali diverzifikaciju

1. Diverzifikacija portfelja ulaganja na više  klasa imovine, kao što su dionice, investicijski fondovi, obveznice i gotovina.

2. Diverzifikacija portfelja ulaganja na više vrijednosnih papira, direktnim ulaganjem ili preko investicijskih fondova.

3. Geografsku diverzifikacija odnosno, diverzifikacija ulaganje u različite industrijske grane.

4. Odabirom različitih menadžera za ulaganje odnosno strategija koje koriste menadžeri.

Diverzifikacija smanjuje rizik za portfelja odnosno može limitirati  povrate na ulaganje.  Međutim, budući da diverzifikacija smanjuje rizik cijelokupnog portfelja, limitira  potencijalne gubitke,  spominje se kao "jedini besplatan ručak u financijama."

 

©2009 Market Cycle Template by TNB