GARP Investing

|


Growth At A Reasonable Price (GARP) invseticijska strategija kombinira "growth" i "value" investicijsku strategiju.Cilj strategije je investirati u kompanije visokih stopa rasta s relativno niskim P/E multiplikatorom.

GARP investitor investitor ulaže u kompanije   Price/earnings growth (PEG) odnos manjim od 1.
PEG nam govori sa je  P/E  odnos poklapa s očekivanom stopom rasta profita.

Portfelj GARP ne čine dionice koje možemo naći u portfelju Growt  i ili Value investitora.
GARP investitor dovodi u pitanje održivost visokih stopa rasta,bira kompanije s nižih P/E odnosom. od Growt investitora.

Growth investicijska strategija donosi bolje rezultate tijekom  tržišta na kojem vladaju Bikovi, Value  tijekom Medvjeđeg tržišta, GARP investicijska  strategija ostvaruje dosljedne i predvidljive prinose.

 

©2009 Market Cycle Template by TNB